De (psychologische) drijfveren van automobilisten

MuConsult onderzocht de (psychologische) drijfveren van automobilisten

Betalen naar Gebruik

MuConsult onderzocht Betalen naar Gebruik voor automobilisten.

Onderzoek naar wijzigingen in het Gelderse OV-vangnet

MuConsult voerde onderzoeken uit om het Gelderse OV-vangnet te verbeteren.

Aanbesteding stads- en streekvervoer

MuConsult verkende de mogelijkheden en consequenties van zero emissie busvervoer in Friesland.

Onderzoek: versnellen tramlijn 1, MRDH

MuConsult was betrokken bij de actualisatie van incidentregistratie sociale veiligheid.

Sturing overheid bij vervoerconcessies op het spoor

MuConsult verkende de mogelijkheden en consequenties van zero emissie busvervoer in Friesland.

Duurzaam inkopen leerlingenvervoer gemeente Helmond

MuConsult ondersteunde bij de aanbesteding van duurzaam leerlingenvervoer.

Anders Betalen voor Mobiliteit

MuConsult was betrokken bij Anders Betalen voor Mobiliteit,

Aanbesteding treindienst Amersfoort – Ede-Wageningen

MuConsult verkende de mogelijkheden en consequenties van zero emissie busvervoer in Friesland.

Incidentregistratie Sociale Veiligheid in het OV

MuConsult was betrokken bij de actualisatie van incidentregistratie sociale veiligheid.

Aanbesteding veerdienst Maastunnel

MuConsult ondersteunde de gemeente bij de aanbesteding van de veerdienst Maastunnel.

Coördinator Monitoring en Evaluatie

MuConsult doet M&E voor verschillende regio's.

Ondersteuning concessiebeheer

MuConsult ondersteunt provincies bij concessiebeheer.

Zero Emissie Busvervoer in provincie Fryslân

MuConsult verkende de mogelijkheden en consequenties van zero emissie busvervoer in Friesland.

Nota van Uitgangspunten Oost en Spoor

MuConsult voerde penvoerderschap voor NvU Oost en Spoor.

Verkenning overdracht Friese Waddenveren

MuConsult verkent overdracht Friese Waddenveren

Langeafstandsbusvervoer

MuConsult adviseerde de gemeente Maastricht bij de ontwikkeling van een internationaal busstation.

VIBE

VIBE: Vertraging en Variatie in reistijd In BEeld.

Onderwijsaanpak

MuConsult is expert op het gebied van onderwijsaanpak.

Verklaring voor reistijdverlies

MuConsult onderzoekt verklaringen voor reistijdverlies.

Spitsmijdenprojecten

MuConsult betrokken bij diverse spitsmijdenprojecten.

Onderzoek Vrachtwagenheffing

MuConsult deed onderzoek naar de invoering van Vrachtwagenheffing.

Beleidskader Aanvullend Openbaar Vervoer Provincie Utrecht

MuConsult werkte aan de beleidsnota Aanvullend Openbaar Vervoer van de provincie Utrecht

Krachten bundelen voor toekomstvast doelgroepenvervoer en OV

MuConsult onderzocht de toekomst van het doelgroepenvervoer en afstemming op ov.

Vervoerwaardeverkenner onderzoek Wunderline

MuConsult voerde voor de ontwikkeling van de Wunderline een vervoerwaarde onderzoek uit.

Inventarisatie knooppunten kwaliteit, provincie Utrecht

MuConsult ondersteunde Provincie Utrecht bij het uitvoeringsprogramma Multimodale Knooppunten.

MaaS-waardige OV-concessies

MuConsult onderzocht hoe OV-concessies MaaS-waardig ingericht kunnen worden.

Potentieonderzoek Personenvervoer over Water in Zuid-Holland

MuConsult deed potentieonderzoek naar Personenvervoer over Water in Zuid-Holland.

Personeelsmonitor Sociale Veiligheid

De Personeelsmonitor levert kerncijfers over de veiligheid en het personeelsoordeel over veiligheidsbeleid van werkgevers.

Onderzoek optimalisatie toegang Valys

MuConsult onderzocht optimalisatie toegang tot bovenregionaal doelgroepenvervoer Valys.

White paper MaaS, Mobility as a Service

MaaS kan op korte termijn een belangrijke bijdrage leveren aan de mobiliteitsopgaven.

Mobility as a Service pilots Leidsche Rijn en Limburg

MaaS gaat een belangrijke rol spelen in de veranderingen in ons mobiliteitssysteem.

Vragen? Wij komen graag met u in contact!