Kansenanalyse werken, leren en zorg op afstand – Duurzaam Bereikbaar Heijendaal

Context

Binnen het samenwerkingsverband Duurzaam Bereikbaar Heijendaal (DBH) wordt samengewerkt aan een duurzaam, veilig en bereikbare campus. Op basis van verkeerskundig onderzoek heeft DBH de ambitie om een groene autoluwe campus te worden. Concreet betekent dit een reductie van 20% van het autoverkeer in de ochtendspits. Een van de richtingen om bij te dragen aan deze reductie is het werken, leren en zorg op afstand, ook wel SLIMroosteren 2.0. Binnen het onderzoek is een kansenanalyse uitgevoerd om het potentiële effect van werken, leren en zorg op afstand voor Campus Heijendaal in te schatten.

Werkwijze

Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van bestaande databronnen, zowel kwalitatief als kwantitatief. Allereerst maakten we kwantitatief inzichtelijk hoe men voor corona richting de campus reisde. Vervolgens hielden we interviews en werkgroepen met de verschillende organisaties op campus Heijendaal: de Radboud Universiteit, de HAN Hogeschool, het ROC Nijmegen en het RadboudUMC. Op basis van deze interviews, en de bestaande databronnen, is een beeld geschetst van de situatie vóór, tijdens en de verwachtingen na corona . Hier is met name gekeken naar de effecten die men verwacht op het aantal reizigers naar de campus en welke randvoorwaarden er zitten aan werken, leren en zorg op afstand om de potentiële effecten te behalen.

Duurzaam Bereikbaar HeijendaalResultaat

Op basis van de analyses bleek dat naar verwachting werken, leren en zorg op afstand een significante bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling, met 5% tot 15% autoreductie in de ochtendspits. Om deze potentie te benutten is aanbevolen om niet alleen te sturen op de spreiding van werken en leren op afstand over alle werkdagen, maar ook over de dag verspreid. Dit om te voorkomen dat men massaal op woensdag en vrijdag op afstand gaat werken of leren. Door afgestemd te spreiden over de dag en de week, is namelijk een aanvullend effect van 8% te realiseren.

 Duidelijk beleid vanuit de instellingen met betrekking tot werken, leren en zorg op afstand is uiteraard een randvoorwaarde voor het realiseren van deze ambitie. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar de effecten op mobiliteit, maar ook op de effecten van werk-/ studieplezier, welzijn en productiviteit van de reizigers. Tenslotte is gebleken dat niet iedere instelling hetzelfde effect kan behalen. Er is maatwerk en afstemming nodig om tot goed mobiliteitsmanagement te komen en samen de positieve resultaten te behalen. 

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Rinus Haaijer

Contact opnemen

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Dennis van Soest

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!