Contact

MuConsult B.V.
Utrechtseweg 24,
3811 NB Amersfoort
T: (033) 465 50 54

Email: info@muconsult.nl

Onze missie en visie

MuConsult is een onafhankelijk, hoogwaardig en eigenzinnig onderzoeks- en adviesbureau op het snijvlak van mobiliteit en ruimte.

  • Onafhankelijk omdat het maatschappelijk belang centraal staat, niet het belang van een opdrachtgever of een stakeholder.
  • Hoogwaardig omdat wij werken vanuit de inhoud, met wetenschappelijke kennis en een breed scala aan referentieprojecten als basis voor elk project.
  • Eigenzinnig omdat wij een platte organisatie zijn met grote diversiteit en een cultuur waarin een positief-kritische houding wordt gestimuleerd.

Kernwaarden

Wij werken als team samen met elkaar, opdrachtgevers, stakeholders en collega adviseurs aan het verbeteren van de leefomgeving. Daarbij staan de volgende kernwaarden centraal:

  1. Wij leveren inhoudelijk hoogwaardige, waardevrije bouwstenen die bijdragen aan het maatschappelijk belang.
  2. Wij werken vanuit multidisciplinaire teams, waarbij ieder lid zich eigenaar voelt van de vraag van de klant.
  3. Wij streven naar een duurzaam evenwicht tussen belangen van opdrachtgevers, collega’s en MuConsult.
  4. Op het snijvlak van mobiliteit en ruimte lopen wij voorop in de ontwikkeling van hoogwaardige kennis ter bevordering van maatschappelijk doelen.
  5. Wij leveren onafhankelijk, betrouwbaar en gedegen onderzoek en advies én delen onze opgebouwde kennis en ervaringen met onze omgeving.
Projectbeheersing, concessiebeheer MuConsult

Vragen? Wij komen graag met u in contact!