Mobiliteit en gedrag 

Het beïnvloeden van mobiliteitsgedrag kent verschillende aspecten. Aan de ene kant heeft het te maken met het creëren van de juiste infrastructuur en het juiste vervoersaanbod. Aan de andere kant moet er rekening gehouden worden met gedrag. Welke psychologische factoren maken dat iemand wel of niet het gewenste gedrag vertoont? Hoe zorgen we ervoor dat iemand een verandering overweegt? En als de gedragsverandering eenmaal plaatsvindt, hoe houden we deze vast?

Dit type vraagstukken is met groeiende mate een belangrijk onderdeel van onderzoek naar mobiliteit. Mobiliteitsgedrag blijkt namelijk niet altijd even rationeel. Gewoonte en gemak zijn belangrijke factoren die van invloed zijn. Maar zelfs als men wel de intentie heeft om te veranderen, is dit niet altijd even gemakkelijk. Dit wordt ook wel ‘intertia’ genoemd. Door deze en andere psychologische factoren mee te nemen in het onderzoeksmodel, groeit de verklarende kracht en krijgen we een completer beeld van wat iemand drijft om bepaalde keuzes te maken. Met hulp van deze en meer beschrijvende informatie is het menselijk gedrag beter te begrijpen en verklaren. Zo kan beleid hier op de juiste manier op inspelen.

 

MuConsult is al een aantal jaarbezig met deze lijn van denken omtrent mobiliteit en gedrag. In 2015 ontwikkelde MuConsult namelijk mede het 10 stappenplan voor structurele gedragsverandering, die de Beter Benutten Gedragsaward won. Onze gedragsexperts helpen overheden bij het toepassen van gedragstheorieën in het programmeren van nieuw beleid en het uitvoeren van monitoring en evaluatie. Denk aan het programmeren van mobiliteitsmanagement maatregelen die gericht zijn op intrinsieke motieven van specifieke doelgroepen of op het wegnemen van barrières voor het gewenste gedrag. Maar bijvoorbeeld ook de thuiswerkvoorkeuren van  doelgroepen, inventarisaties van voorkeuren van weggebruikers ten aanzien van nieuwe technologieën en aan de hinderbeleving bij werkzaamheden aan de weg, spoor of fietspad.

 

Kortom, gedrag is verweven in allerlei vormen van mobiliteitsbeleid. Wij ondersteunen u als opdrachtgever graag bij het implementeren van gedragskennis in alle fasen van uw beleidscyclus.

Meer informatie over dit werkveld?

Neem contact op met Casper Stelling

Contact opnemen

Meer informatie over dit werkveld?

Neem contact op met Juliet van Drumpt

Contact opnemen

Voorbeeldprojecten

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!