Het beïnvloeden van mobiliteitsgedrag kent verschillende aspecten. Aan de ene kant heeft mobiliteitsgedrag te maken met het creëren van de juiste infrastructuur en het juiste vervoersaanbod, aan de andere kant moet er rekening gehouden worden met gedrag. Welke psychologische factoren maken dat iemand wel of niet het gewenste gedrag vertoont? Hoe zorgen we ervoor dat iemand een verandering overweegt? En als de gedragsverandering eenmaal plaatsvindt, hoe houden we deze vast? Adviesbureau MuConsult, uit Amersfoort, houdt zich voortdurend bezig met dit soort vraagstukken.

Ons adviesbureau doet onderzoek naar mobiliteitsgedrag

Dit type mobiliteitsvraagstukken is een belangrijk onderdeel van onderzoek naar mobiliteit. Mobiliteitsgedrag blijkt namelijk niet altijd even rationeel. Gewoonte en gemak zijn belangrijke factoren die van invloed zijn. Maar zelfs als men wel de intentie heeft om te veranderen, is dit niet altijd even gemakkelijk. Dit wordt ook wel ‘inertie’ genoemd. Door deze en andere psychologische factoren mee te nemen in het onderzoeksmodel, groeit de verklarende kracht en krijgen we een completer beeld van wat iemand drijft om bepaalde keuzes te maken. Met hulp van deze en meer beschrijvende informatie is het menselijk mobiliteitsgedrag beter te begrijpen en verklaren. Zo kan beleid hier op de juiste manier op inspelen.

Wij geven onafhankelijk advies aan overheden

MuConsult is al jaren bezig met deze manier van denken rondom mobiliteitsgedrag. In 2015 ontwikkelden wij mede het tien stappenplan voor structurele gedragsverandering, die de Beter Benutten award won. Onze gedragsexperts helpen overheden bij het toepassen van gedragstheorieën in het programmeren van nieuw beleid en het uitvoeren van monitoring en evaluatie bij een regionaal mobiliteitsplan. Denk hierbij aan het programmeren van mobiliteitsmanagement maatregelen die gericht zijn op intrinsieke motieven van specifieke doelgroepen of op het wegnemen van barrières voor het gewenste gedrag. Maar bijvoorbeeld ook de thuiswerkvoorkeuren van doelgroepen, inventarisaties van voorkeuren van weggebruikers ten aanzien van nieuwe technologieën en aan de hinderbeleving bij werkzaamheden aan de weg, spoor of fietspad.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Kortom, mobiliteitsgedrag is verweven in allerlei vormen van beleid. Als adviesbureau binnen het werkveld mobiliteit, verkeer en vervoer ondersteunen wij u als opdrachtgever graag bij het implementeren van gedragskennis in alle fasen van uw beleidscyclus. Heeft u vragen over onze werkzaamheden en projecten? Neem dan contact met ons op. U bereikt ons door een e-mail te sturen naar info@muconsult.nl of door te bellen naar (033) 465 50 54.

Meer informatie over dit werkveld?

Neem contact op met Jan-Derk van ’t Rot

Contact opnemen

Meer informatie over dit werkveld?

Neem contact op met Juliet van Drumpt

Contact opnemen

Voorbeeldprojecten

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!