Onafhankelijk advies

Betrouwbaar onderzoek

Wetenschappelijke kennis

Het regionaal mobiliteitsplan legt een visie en uitvoeringsagenda vast voor de mobiliteit over een langere termijn. Hierin wordt gekeken naar de komende drie tot tien jaar. Bij ons adviesbureau MuConsult uit Amersfoort helpen wij met opstellen van diverse samenwerkingsagenda’s en de uitvoeringsprogramma’s die daarbij horen.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Wilt u meer informatie ontvangen of vrijblijvend een afspraak maken? Neem dan gerust contact met ons op!

Het structureel verbeteren van bereikbaarheid dankzij een regionaal mobiliteitsplan

Mobiliteit heeft altijd een aanleiding; we kunnen proberen om problemen op te lossen, maar we kunnen ons er ook op richten om de problemen juist te voorkomen. Dit doen we door te kijken naar het mobiliteitsgedrag. Hoe veranderen we het gedrag van mensen in het verkeer, zodat zij op zoek gaan naar alternatieve vormen van vervoer? Met een regionaal mobiliteitsplan stellen we plannen op voor de komende jaren. Door bijvoorbeeld het spoorvervoer in Nederland te verbeteren, maken meer mensen gebruik van het openbaar vervoer. Zo verminderen we files en verduurzamen we de mobiliteit. We kijken hierbij naar de koppeling met de opgaven duurzaamheid en leefbaarheid.

Laat ons uw visie op diverse vraagstukken weten

Als u zelf ideeën heeft voor het regionaal mobiliteitsplan of over de mobiliteitsvraagstukken waar wij ons mee bezighouden, neem dan contact met ons op. Wij horen graag of uw wensen en ideeën aansluiten bij de missie en visie van ons team. Bekijk de projecten waar wij ons mee bezig houden. U bereikt ons door een e-mail te sturen naar info@muconsult.nl. Wij zijn ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (033) 465 50 54.

Mobiliteitstransitie in Trends 2023, MuConsult bereikbaarheid, Vervolgonderzoek Betalen naar Gebruik

Vragen? Wij komen graag met u in contact!