MuConsult uit Amersfoort houdt zich al jaren bezig met advies over spoorvervoer in Nederland. Nederland heeft het drukst bereden spoornet van Europa. Veel reizigers en het goederenvervoer zorgen ervoor dat Nederland het drukst bereden spoornet van Europa heeft. Op zo’n druk net kan de kleinste beleidswijziging al compleet verkeerd uitpakken. Zorgvuldigheid en kennis van zaken zijn dan ook essentieel.

Wij geven onafhankelijk advies over vraagstukken in het spoorvervoer in Nederland

Wij houden ons bezig met spoorvervoer en spoor gerelateerde mobiliteitsvraagstukken. Dat maakt ons een betrouwbare en ervaren partner om advies voor het spoorvervoer in Nederland te ontwikkelen en beleid te implementeren en evalueren. Wat ons ‘trackrecord’ betreft; we zijn in het verleden betrokken geweest bij de decentralisatie van regionale treindiensten met een regionaal mobiliteitsplan. Ook hebben we de overheid bijgestaan bij de uitwerking van de Wet lokaal spoor die het railvervoer (trams en metro’s) in de grote steden regelt en bij de organisatie en uitvoering van het railvervoer in deze steden. Verder evalueerden wij de Spoorwegwet en de afspraken over de exploitatie van stations (DZI). Ten slotte hebben we onderzoek gedaan naar techniek en invoeringsstrategieën van het spoorbeveiligingssysteem ERTMS.

Ons adviesbureau helpt u met vraagstukken in diverse werkvelden

Een ander belangrijk domein waar we al veel werk hebben kunnen verrichten omtrent spoorvervoer in Nederland, is dat van de marktordening op het spoor. Hieronder valt onder andere de aanbesteding en onderhandse gunning van trein- en lightraildiensten en de ontwikkeling van sturingselementen van spoorconcessies.

Neem contact met ons op voor onafhankelijk advies

Wij hebben als adviseurs voor kwesties in mobiliteit van vervoer en verkeer, de tools en de ervaring om vervoerwaardenstudies en reizigersonderzoeken te verrichten. Heeft u vragen over onze projecten en ons advies rondom spoorvervoer in Nederland? Of wilt u meer informatie ontvangen en vrijblijvend een afspraak met ons ervaren team maken? Neem dan contact met ons op. U bereikt ons via telefoonnummer (033) 465 50 54 of via e-mailadres info@muconsult.nl.

Meer informatie over dit werkveld?

Neem contact op met Jan-Derk van ’t Rot

Contact opnemen

Meer informatie over dit werkveld?

Neem contact op met Edward Rosbergen

Contact opnemen

Voorbeeldprojecten

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!