Spoorvervoer

Nederland heeft het drukst bereden spoornet van Europa. Reizigers maken dagelijks meer dan één miljoen treinreizen, goed voor zo’n 19 miljard kilometers op jaarbasis. Daar komt het goederenvervoer per spoor nog bovenop: een kleine 60 miljard tonkilometers per jaar. Op zo’n druk net kan de kleinste beleidswijziging al compleet verkeerd uitpakken. Zorgvuldigheid en kennis van zaken zijn dan ook essentieel.

MuConsult houdt zich al dertig jaar bezig met spoorvervoer en spoorgerelateerde vraagstukken. Dat maakt ons een betrouwbare en ervaren partner om beleid voor het spoor te helpen ontwikkelen, implementeren en evalueren.

 

Wat ons ‘trackrecord’ betreft. We zijn in het verleden betrokken geweest bij de decentralisatie van regionale treindiensten en de uitwerking van het Toekomstbeeld OV. Ook hebben we de overheid bijgestaan bij de uitwerking van de Wet lokaal spoor die het railvervoer (trams en metro’s) in de grote steden regelt en bij de organisatie en uitvoering van het railvervoer in deze steden. Verder evalueerden wij de Spoorwegwet en de afspraken over de exploitatie van stations (DZI). Ten slotte hebben we onderzoek gedaan naar techniek en invoeringsstrategieën van het spoorbeveiligingssysteem ERTMS.

 

We hebben de tools en de ervaring om vervoerwaardestudies en landelijke reizigersonderzoeken te verrichten. Een ander belangrijk domein waar we al veel werk hebben kunnen verrichten, is dat van de marktordening op het spoor, waaronder aanbesteding en onderhandse gunning van trein- en lightraildiensten en de ontwikkeling van sturingselementen van spoorconcessies.

Meer informatie over dit werkveld?

Neem contact op met Jan-Derk van ’t Rot

Contact opnemen

Meer informatie over dit werkveld?

Neem contact op met Edward Rosbergen

Contact opnemen

Voorbeeldprojecten

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!