Onderzoek: versnellen tramlijn 1, MRDH

Context

Tramlijn 1 is de oudste en met een routelengte van 19,7 kilometer ook een van de langste tramlijnen van het Haagse tramnet. De lijn verbindt het strand van Scheveningen met de Tanthof in Delft. In de spits kan de tram gemiddeld 19,4 km per uur rijden. Omdat de lijn voor een groot deel gebruik maakt van banen die van het overige verkeer gescheiden zijn, bestaat er een kans om dit te verbeteren. In de studie Schaalsprong Regionaal OV Den Haag zijn de ambities voor lijn 1 aangegeven, met als belangrijkste doel een verhoging van de gemiddelde snelheid naar circa 25 km per uur. Het versnellen van tramlijn 1 maakt het vervoer niet alleen aantrekkelijker voor potentiële reizigers. Het zorgt er ook voor dat met minder trams en bestuurders toch een hogere frequentie kan worden geboden. Het onderzoek richt zich op de vraag of, en zo ja met welke maatregelen, de exploitatiesnelheid van tramlijn 1 kan worden verhoogd.

Werkwijze

Het onderzoek is opgedeeld in een drietal fasen. De eerste fase betreft een kwantitatieve analyse. Hierin wordt op basis van gedetailleerde rijtijdgegevens (open data) per rit en deeltraject vastgesteld welke snelheidsverhoging nodig is om de gewenste snelheid te bereiken. Ook geeft de analyse een eerste inzicht in de oorzaken voor waarom de huidige snelheid lager is. Naar aanleiding van de analyse zijn de oorzaken voor die lagere snelheid verder onderzocht en geconcretiseerd.

De tweede fase van het onderzoek richt zich op het ontwikkelen van maatregelen waarmee de snelheid kan worden verhoogd. Daarbij kijken we ook naar de haalbaarheid van maatregelen binnen de huidige wet- en regelgeving en concessievoorwaarden.

De derde fase omvat het uitwerken van de verwachte effecten van de maatregelen. Hierbij gaat het naast primaire kentallen als de exploitatiesnelheid, de materieelbehoefte en de exploitatiekosten ook om de effecten op onder meer de verkeersveiligheid, het aantal reizigers en de vervoeropbrengsten. 

versnellen van tramlijn 1

Resultaat

De doelstelling om de gemiddelde snelheid te verhogen naar 25 km/h kan voor een groot deel worden gerealiseerd zonder dat de infrastructuur ingrijpend moet worden aangepast. Het bijstellen van de rijtijd, zoals ingegeven door het Exploitatie Beheer Systeem, heeft de meeste impact. Ramon Peters schreef een CVS-paper over het onderzoek naar het versnellen van tramlijn 1.

 

Meer informatie over het versnellen van tramlijn 1?

Neem contact op met Jaap Sytsma

Contact opnemen

Meer informatie over het versnellen van tramlijn 1?

Neem contact op met Pieter van der Pot

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!