Aanbesteding treindienst Amersfoort – Ede-Wageningen

Context

Provincie Gelderland is concessieverlener van de treindienst tussen Amersfoort en Ede-Wageningen (de Valleilijn). Deze treindienst vormt de ruggengraat van het openbaar vervoer in de Gelderse Vallei. De huidige concessie voor de Valleilijn eindigt in december 2021. De concessie wordt opnieuw aanbesteed voor de periode na 2021. Met de aanbesteding wil de provincie een exploitant vinden die in samenwerking met andere betrokken partijen stappen wil zetten om de kwaliteit van de treindienst verder te verbeteren en daardoor reizigersgroei te bewerkstelligen. Roeland Pieper en Sjoerd Kremer van MuConsult ondersteunen de provincie bij het aanbestedingsproces. MuConsult heeft in het verleden ook de aanbesteding van de huidige concessie begeleid.

Werkwijze

Roeland en Sjoerd zijn lid van het aanbestedingsteam. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en tijdige oplevering van de meeste aanbestedingsdocumenten, waaronder het (ontwerp) programma van eisen, de reactienota n.a.v. ontwerp programma van eisen, het uitwerken van het gunningsmodel, de concept concessiebeschikking en het beschrijvend document inclusief gunningsmodel.

Bijzonder is dat tijdens de voorbereiding van deze aanbesteding voor het eerst in Nederland een zogenaamde marktraadpleging sociale veiligheid is georganiseerd. Met het houden van deze marktraadpleging loopt de provincie vooruit op het nieuwe landelijke convenant over sociale veiligheid dat in voorbereiding is. Insteek is dat vervoerders niet concurreren op sociale veiligheid, maar dat er voorafgaand aan elke aanbesteding een marktraadpleging kan plaatsvinden om randvoorwaarden, wensen en eisen m.b.t. sociale veiligheid met elkaar te bespreken. Roeland heeft meegeholpen met de inhoudelijke voorbereiding van deze marktraadpleging, de verslaglegging gedaan en uitkomsten vertaald naar bepalingen in het programma van eisen.

Aanbesteding treindienst Amersfoort – Ede-WageningenResultaat

In oktober 2019 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland het ontwerp programma van eisen vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak en advies van externe partijen. De publicatie van de aanbestedingsstukken is voorzien voor begin 2020.

Foto: Roel Hemkes

 

Externe links

Plan van Aanpak

Meer informatie over deze aanbesteding?

Neem contact op met Roeland Pieper

Contact opnemen

Meer informatie over deze aanbesteding?

Neem contact op met Sjoerd Kremer

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!