Contact

MuConsult B.V.
Utrechtseweg 24,
3811 NB Amersfoort
T: (033) 465 50 54

Email: info@muconsult.nl

Vorig jaar zijn we gestart met de verduurzaming van ons bedrijf door onze CO2-voetafdruk te bepalen. Daarna kozen we maatregelen om te nemen om ons energieverbruik te verlagen. In het maken van onze plannen trekken we samen op met Panteia.

Update van onze CO2-voetafdruk

Elk half jaar monitoren we onze CO2-voetafdruk. In de eerste helft van 2023 stootten we ongeveer 17 ton CO2 uit. Vergelijkbaar met onze uitstoot in 2022 (in een heel jaar 34 ton CO2). Onze uitstoot komt voornamelijk door de verwarming van ons kantoor en elektriciteitsgebruik (samen 75%). Een klein deel kwam door ons zakelijk verkeer.

MuConsult vermindert CO2-uitstoot

Welke maatregelen nemen we?

We nemen een aantal maatregelen om onze CO2-uitstoot verder te verminderen:

  • We benaderen onze verhuurders om besparingsmogelijkheden te bespreken, zoals het isoleren van de kantoren en inkopen van groen gas en groene stroom.
  • Bij vervanging van verlichting hebben we LED toegepast.
  • We hebben de verlichting op de toiletten aangesloten op bewegingssensoren.
  • In overleg met opdrachtgevers blijven we gebruik maken van online meetings. Zo besparen we op zakelijke kilometers.
  • Wil een opdrachtgever fysiek bijeenkomen? Dan reizen we waar mogelijk met de fiets en het openbaar vervoer.

Wat willen we bereiken?

Met deze maatregelen willen we bereiken dat we in 2027 25% minder CO2 uitstoten per euro omzet dan in het jaar 2021. Deze doelstelling geldt voor MuConsult en Panteia samen.

Tips om CO2-uitstoot te verminderen

Tips om CO2-uitstoot te verminderen

Onze medewerkers denken graag mee over het verduurzamen van ons bedrijf en hoe we invulling geven aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Daarbij zijn onder andere de volgende tips benoemd om bij te kunnen dragen aan een beter klimaat:

  • Schakel je laptop na je werkdag uit.
  • Schakel het licht uit als je een ruimte verlaat.
  • Laat deuren dicht zodat je de warmte binnenhoudt.
  • Leeg je mailbox en ruim grote bestanden op als je ze niet meer nodig hebt.
  • Gebruik de fiets of het openbaar vervoer waar mogelijk!

CO2-prestatieladder

We hebben niveau 3 van de CO2-prestatieladder behaald. Zie https://www.co2-prestatieladder.nl/deelnemers/Panmuc_Group_B_V en van ons certificaat.

Wij nemen deel aan Stichting Positieve Impact

Wij nemen deel aan Positive Impact. Dit is een Platform om de duurzame transitie te versnellen. We doen actief mee aan bijeenkomsten waar bedrijven en overheden kennis en ervaring met elkaar delen over CO2-reductie. Daarnaast leveren we een bijdrage aan congressen en geven colleges aan studenten op het gebied van verduurzaming van personenmobiliteit en logistiek. Ons dagelijks werk bestaat uit advisering op dit gebied.

Bekijk hier het volledige overzicht van maatregelen voor MuConsult en Panteia samen.

Vragen? Wij komen graag met u in contact!