Duurzame Mobiliteit

Duurzaamheid staat hoog op de agenda – en terecht. Ook op het vlak van mobiliteit moet het allemaal groener en zuiniger. Over welke mogelijkheden beschikt een overheid dan? En hoe de effecten van die duurzaamheidsmaatregelen te bepalen?

Duurzame mobiliteit betekent vandaag de dag vooral het ‘vergroenen’ van het aanbod en de vraag naar mobiliteit. Wat de aanbodkant betreft kun je denken aan het faciliteren van zero emissie openbaar vervoer, personenauto’s en andere duurzame vervoerwijzen, zoals lopen en fietsen. Ook milieuzones en zero-emissiezones voor stadslogistiek zijn in opkomst. Aan de vraagkant gaat het om onder meer het stimuleren van minder en kortere verplaatsingen, duurzame alternatieven om te reizen, en langzamer en soepeler rijden onderweg.

 

MuConsult kent de mogelijkheden om te verduurzamen en heeft ook goed in beeld weten te brengen wat werkt en wat niet. Bij die effectbepaling zijn CO2-, fijn- en stikstofreductie belangrijke indicatoren, maar wij kijken verder dan dat. Duurzame mobiliteitsmaatregelen hebben namelijk ook effecten op leefbaarheid, gezondheid, inclusiviteit, natuurherstel en ruimtelijke kwaliteit. Hiervoor heeft MuConsult verschillende indicatoren (mee)ontwikkeld waarmee ook deze effecten inzichtelijk worden gemaakt.

 

Met die kennis – wat zijn de mogelijkheden en wat doet dat? – helpt MuConsult overheden bij het vormgeven, uitvoeren en evalueren van duurzaam mobiliteitsbeleid. Denk aan het opstellen van nieuw beleid in het kader van een regionale aanpak voor het Klimaatakkoord. Ook ondersteunen wij concessieverleners bij het ontwikkelen van een strategie richting ‘zero emissie’ openbaar vervoer en de vertaling daarvan in aanbestedingen van ov-concessies.

Meer informatie over dit werkveld?

Neem contact op met Jan-Derk van ’t Rot

Contact opnemen

Voorbeeldprojecten

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!