Verduurzaming concessie Rijn-Waal  

Context

De provincie Gelderland treft momenteel voorbereidingen voor de aankomende concessie Rijn-Waal. Deze concessie zal waarschijnlijk in juli 2026 starten. Daarbij streeft de provincie ernaar om de concessie zoveel mogelijk uit te laten voeren met bussen die emissieloos zijn plus een uitbreiding van het trolley 2.0-netwerk, in ieder geval op de Rijnlijn. Dit zal een combinatie van batterij-elektrische bussen en trolleybussen zijn; waterstof-bussen zijn uitgesloten, gezien er te weinig potentie wordt verwacht van deze techniek de komende jaren en de beperkingen in het gebruik van onder andere station Arnhem door waterstofbussen. Voor zowel de batterij-elektrische bussen als trolleybussen zal de provincie de inschrijvers zo goed mogelijk faciliteren door ze op het moment van inschrijven zo veel mogelijk zekerheden te geven met betrekking tot de realisatie van laad- en tankinfrastructuur. 

Om de inschrijvers zo goed mogelijk voor te bereiden op deze concessie deden MuConsult en Teunissen Consultancy – in opdracht van de Provincie Gelderland – onderzoek naar de benodigde laad- en tankinfrastructuur in het concessiegebied. Aanvullend vroeg de provincie om onderzoek te doen naar de noodzakelijke vervanging van de vloer van de remise Nijmegen en een mogelijke verdere uitbreiding van het trolleynetwerk met het zogenaamde trolley 2.0.  

Werkwijze

De betrokken onderzoekers hebben allereerst een eenduidig beeld gecreëerd van het OV-netwerk, ontwikkelingen, de samenloop met andere vervoerders, gedeelde lijnen, het bestaande materieel en gedeelde laadlocaties. Dit is gedaan aan de hand van interviews met diverse stakeholders. Als tweede stap zijn er op basis van de resultaten uit deze interviews en de resultaten eerder onderzoek nieuwe uitgangspunten voor de voortzetting van het onderzoek in 2022 bepaald. Als derde stap is er op basis van deze nieuwe uitgangspunten deskresearch gedaan naar de zaken die ook eerder tijdens de interviews behandeld zijn. Dat vormde de basis voor het opstellen van varianten om de effecten van verschillende niveaus van trolley 2.0 implementatie te duiden. Als vierde is er in beeld gebracht wat de totale globale energiebehoefte is van het elektrische materieel. Dit is gedaan voor een gemiddelde werkdag op basis van dienstregeling- en materieelkilometers, materieeltypen en gemiddeld gebruik, gegeven het huidige lijnennet. Deze doorrekening vormt de basis om te bepalen waar laadpunten in de openbare ruimte gerealiseerd moeten worden. In het bijzonder is hierbij gekeken naar het gewenste aansluitvermogen van de remiselocaties in het concessiegebied. 

Zero Emissie busvervoer, Verduurzaming concessie Rijn-Waal

Resultaat

We hebben de resultaten van het onderzoek naar verduurzaming van de concessie Rijn-Waal samengevat in een rapportage. Deze rapportage kan worden gebruikt om het gesprek met Liander en de gemeenten te hervatten, bij het voorbereiden van de nieuwe concessie en het geeft de (potentiële) inschrijvers achtergrondinformatie ter voorbereiding van hun inschrijving.  

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Michiel Brantjes

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!