Actualisatie uniforme incidentregistratie Sociale Veiligheid in het OV

Context

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor monitoring en evaluatie van sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Met name op het gebied van incidentregistratie. De aanleiding hiervoor is divers; overheden moeten hun uitgaven voor sociale veiligheid steeds beter verantwoorden. Vervoerders hebben behoefte aan sturingsinformatie voor het inzetten op hotspots, hotcrimes en hottimes. In de samenwerking met de politie, die steeds meer informatie gestuurd werkt, is onderbouwing van de problematiek een essentiële randvoorwaarde. Tenslotte vraagt de politiek om inzicht in de (landelijke) ontwikkelingen.

In het eindrapport van de Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer uit 2009 is de maatregel opgenomen om de incidentregistratie sociale veiligheid op een landelijk uniforme manier toe te passen. Hiervoor is de door vervoerders ontwikkelde ABC-methodiek als uitgangspunt genomen.

Werkwijze

Alle vervoerders in het Stads- en Streekvervoer en de Nederlandse Spoorwegen zijn benaderd met de vraag op welke wijze zij tegen de huidige wijze van registreren aankijken. Daarnaast is hun commitment voor het proces gevraagd. Alle vervoerders hebben het hele proces constructief meegedacht. Gezamenlijk is in de periode september 2016 tot januari 2017 gewerkt aan de actualisatie.

 Als eerste stap onderzochten we op welke wijze vervoerders op dit moment de incidentregistratie bijhouden. Welke stappen doorlopen zij binnen het proces? Welke categorisering wordt gebruikt? Onder welke categorie worden welke incidenten geregistreerd? Welke categorieën worden gemist ten opzichte van de bestaande ABC methodiek? In een gezamenlijke sessie presenteerden de vervoerders hun interpretatie van de ABC methodiek aan elkaar en zijn de onderlinge verschillen en overeenkomsten benoemd.

Indicentregistratie sociale veiligheid in het OV

Resultaat

Er zijn landelijke afspraken gemaakt over de wijze waarop sociale veiligheidsincidenten in het openbaar vervoer worden geregistreerd en gerapporteerd.

 

Meer informatie over sociale veiligheid?

Neem contact op met Jan-Derk van ’t Rot

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!