Beleidskader Aanvullend Openbaar Vervoer Provincie Utrecht

Context

Om mee te doen aan de maatschappij – te werken, leren, recreëren en contacten onderhouden – moeten mensen zich kunnen verplaatsen. Mensen kiezen hiervoor normaal gesproken een eigen vervoermiddel of het openbaar vervoer. Wanneer mensen als gevolg van een beperking, of doordat bijvoorbeeld de afstand tot de halte te groot is, niet (meer) zelfstandig kunnen reizen en niet in staat zijn gebruik te maken van openbaar vervoer, dan zijn er vervoersvoorzieningen die het hen mogelijk maken toch de gewenste reizen te maken. Deze vervoersvoorzieningen vormen samen het doelgroepenvervoer. Voor een inclusief vervoerssysteem (een systeem waar zo veel mogelijk mensen toegang tot hebben) is een goede samenwerking tussen de provincie en de gemeenten nodig. Hierin hebben zij een gemeenschappelijk belang: goed vervoer voor iedereen. Aanvullend openbaar vervoer en doelgroepenvervoer zijn nauw verbonden en zijn tot op zekere hoogte communicerende vaten. Als het openbaar vervoer verandert en zich meer concentreert op de zogeheten dikke lijnen met hoogfrequent vervoer, kan de vraag naar aanvullend OV en het doelgroepenvervoer toenemen.

Werkwijze

In een aantal ontwerpateliers hebben we, samen met beleidsmedewerkers van de provincie, de gemeenten, Keolis en Qbuzz (OV bedrijven die in Utrecht actief zijn) en taxibedrijven die het gemeentelijk doelgroepenvervoer verzorgen, stapsgewijs geanalyseerd welke behoefte er speelde en welke rol de provincie heeft om deze in te vullen.

aanvullend openbaar vervoerResultaat

De beleidsnota Aanvullend Openbaar Vervoer van de provincie geeft inzicht in de uitkomst van stappen. De uitkomst is dat de Provincie in het belang van de reiziger voorstelt om in de periode tot eind 2023 gezamenlijk met de gemeenten invulling te geven aan de transitie van de regiotaxi. De provincie wil samen met de gemeenten in pilots met doelgroepenvervoer en aanvullend OV een aantal vernieuwingen testen. De provincie gebruikt de ervaringen voor de periode vanaf 2023 wanneer een nieuwe OV concessie zal starten. Het gezamenlijk optrekken van de provincie en gemeenten heeft vele voordelen. Zo biedt de gezamenlijke aanpak de mogelijkheid om zoveel mogelijk een passend vervoerssysteem te creëren.

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Jan-Derk van ’t Rot

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!