Toekomstvisie Sociaal Vervoer Amsterdam

Context

Mobiliteit geeft vrijheid. Ons leven beleven zoals we dat willen. Meedoen in stad en samenleving. Langer en weer thuis kunnen wonen. Erop uit kunnen gaan om eenzaamheid buiten de deur te houden. Ons nuttig maken bij de vereniging. Mobiliteit is voor ons allemaal. Binnen de grenzen van het mogelijke moet iedereen zich kunnen verplaatsen: oud of jong, ziek of gezond. Ongeacht een lichamelijke, geestelijke, of zintuiglijke beperking. Primair met het openbaar vervoer. En als het niet anders kan met speciaal vervoer. Ook al zijn we vrij om te gaan en te staan waar we willen, in een steeds drukkere stad stellen we noodgedwongen grenzen aan de individuele mobiliteit, om de stad Amsterdam voor iedereen bereikbaar te houden.

De Gemeente Amsterdam stelde daarom samen met de Vervoerregio Amsterdam een mooie en uitdagende Toekomstvisie Sociaal Vervoer op. Hierin werken de twee partijen samen met bijvoorbeeld GVB en Cliëntenbelang Amsterdam aan een inclusief mobiliteitssysteem.

Werkwijze

Vervoerregio en gemeente Amsterdam hebben vanuit hun rollen beide een eigen vervoersopdracht. De vervoerregio bedient alle burgers met het openbaar vervoer, de gemeente is grotendeels verantwoordelijk voor inwoners met een mobiliteitsbeperking (sociaal vervoer). Waar de eerste ophoudt en de tweede begint, is niet strak af te bakenen. Beperkingen komen niet van de een op de andere dag. Bovenal wil de vervoerregio iedereen zo veel en zo lang mogelijk met het ov bedienen. Amsterdammers kunnen gebruik maken van sociaal vervoer wanneer reizen met het ov niet lukt.

Voor 2030 is een streefbeeld opgezet: zoveel mogelijk reizen als ieder ander. Met als doel dat ouderen en burgers met een beperking zich vrij en zelfstandig kunnen verplaatsen in Amsterdam. Gelijkwaardig aan ieder ander reizen ze zichtbaar met het ov, waarmee ze de meeste bestemmingen in Amsterdam kunnen bereiken. Op sommige momenten kunnen Amsterdammers met een beperking terugvallen op AOV. Denk aan slechte weersomstandigheden, minder energie, of een route met veel overstappen of een onbereikbare halte.

Toekomstvisie Sociaal Vervoer Amsterdam

Resultaat

Als programmamanager zet MuConsult zich in voor inclusieve mobiliteit in Amsterdam. De weg van minder aanvullend ov (AOV) naar meer inclusief vervoer is ingezet. Amsterdammers met een lichte  mobiliteitsbeperking gebruiken steeds vaker het ov dat met de jaren toegankelijker wordt. Ook stimuleren we inclusieve deelmobiliteit en vrijwilligersvervoer. Het AOV komt in beeld als voornoemd vervoer onverhoopt geen passende oplossing biedt en blijft onveranderd rijden voor Amsterdammers met een complexe vervoersvraag. Zij kunnen immers nauwelijks met het ov reizen.

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Jan-Derk van ’t Rot

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!