Inventarisatie kwaliteit knooppunten, provincie Utrecht

Context

OV-knooppunten spelen een essentiële rol in het verbinden van netwerken voor de Utrechtse mobiliteit. Knooppuntontwikkeling is in het mobiliteitsprogramma 2019-2023 van de provincie Utrecht één van de pijlers in de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de provincie. Knooppunten voorzien in goede reisvoorzieningen door het onderling verbinden van verschillende vervoerwijzen. MuConsult heeft de Provincie ondersteund bij het uitwerken van het uitvoeringsprogramma Multimodale Knooppunten 2019-2023.

Werkwijze

Als basis voor de inventarisatie kwaliteit knooppunten – ook wel hubs genoemd – heeft MuConsult de streefwaarden ten aanzien van de kwaliteit van hubs uitgewerkt op het gebied van ontwikkelen, verknopen, verblijven en reizen. De provincie Utrecht heeft aan deze streefwaarden gekoppeld aan knooppuntcategorieën.

Vervolgens is middels veldwerk de huidige situatie van 56 hubs in de provincie Utrecht in kaart gebracht. Dit is gedaan aan de hand van circa 130 eigenschappen. Daarnaast is een deskresearch uitgevoerd voor het verkrijgen van aanvullende informatie over de knooppunten. Het huidige kwaliteitsniveau van de hubs is vergeleken met de opgestelde streefwaarden. Hieruit zijn zowel generieke als knooppunt-specifieke aandachtspunten geformuleerd.

Knooppunt ontwikkelingResultaat

Het uitvoeringsprogramma Multimodale Knooppunten 2019-2023 is voor de Provincie de basis om samen met gemeenten, vervoerders en andere belanghebbenden de situatie op een knooppunt (fysiek) te verbeteren.

 

 

 

Meer informatie over knooppunten?

Neem contact op met Paul Plazier

Contact opnemen

Meer informatie over knooppunten?

Neem contact op met Jaap Sytsma

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!