Onderzoek Vrachtwagenheffing

Context

De overheid wil voor 2023 een vrachtwagenheffing invoeren voor het vrachtverkeer uit binnen- en buitenland. Deze vrachtwagenheffing heeft twee doelen. Als eerste vrachtwagens uit binnen- en buitenland per kilometer te laten betalen voor het gebruiken van de weg. Daarnaast het innoveren en verduurzamen van de Nederlandse vervoerssector. Vrachtverkeer vanaf 3,5 ton betaalt een basistarief van €0,15 per kilometer. Dit wordt aangepast op basis van de uitstoot van het voertuig. Zo betalen schonere vrachtwagens een lager tarief en stimuleert de overheid verduurzaming van de sector.

Werkwijze

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voerde MuConsult onderzoek naar de vrachtwagenheffing uit, waarmee het heffingsnetwerk is bepaald. We werkten hiervoor samen met alle regio’s in Nederland. Voor het onderzoek organiseerden we meer dan 30 bijeenkomsten in de regio’s. Ook waren er meerdere rondes modelberekeningen met het verkeersmodel NRM om effecten van de invoering van vrachtwagenheffing te bepalen. In de bijeenkomsten met de regio’s hebben we samen een netwerk bepaald waar de vrachtwagenheffing wordt ingevoerd. Daarvoor hebben we de resultaten van onze verkeersmodellen en de expertise van de regio’s gebruikt.

Om het netwerk voor vrachtwagenheffing te bepalen moesten we antwoord krijgen op de volgende vragen:

  • Op welke wegen verwachten we vrachtverkeer dat uitwijkt naar regionale wegen om de vrachtwagenheffing op snelwegen te vermijden?
  • Wat zijn de consequenties van deze uitwijk met berekeningen uit verkeersmodellen?
  • Waar wordt de uitwijk door het model mogelijk onderschat of overschat, vanwege lokale weg- of omgevingskenmerken?
  • Waar leidt uitwijken van vrachtverkeer tot ongewenste effecten op de verkeersveiligheid en leefbaarheid?
  • Welke maatregelen zijn mogelijk en nodig om de uitwijk te verminderen?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat uitbreiding van het netwerk bijdraagt aan het verminderen van uitwijk van vrachtverkeer?

Op welke wegen is het nodig om omvang van het vrachtverkeer te monitoren, om de afweging van aanvullende maatregelen te stimuleren?

Onderzoek vrachtwagenheffing door MuConsultResultaat

Door goede samenwerking met alle partijen en regio’s is een nauwkeurig heffingsnetwerk bepaald waar alle partijen tevreden over zijn. Daarnaast zijn de effecten op snelwegen en N-wegen in kaart gebracht. We hebben ook een uitgebreid monitoringssysteem opgezet om de kwetsbare plekken in het netwerk nauwlettend in de gaten te kunnen houden.

Afbeelding: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Meer informatie over beleid rond vrachtwagenheffing?

Neem contact op met Henk Meurs

Contact opnemen

Meer informatie over beleid rond vrachtwagenheffing?

Neem contact op met Peter van Bekkum

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!