Potentieonderzoek Personenvervoer over Water in Zuid-Holland

Context

De provincie Zuid-Holland is samen met de regio Drechtsteden, gemeente en Havenbedrijf Rotterdam opdrachtgever voor het Personenvervoer over Water (PoW) in Zuid Holland. Ter voorbereiding op de aanbesteding van nieuwe vervoercontracten wilden de opdrachtgevers inzicht in de effecten van uitbreiding van het netwerk. Het ging daarbij vooral om de aantallen reizigers die gebruik zullen maken van nieuwe halteplaatsen en PoW-verbindingen. Inzicht in de verwachte aantallen reizigers helpt niet alleen bij het formuleren van eisen en wensen ten aanzien van te bieden verbindingen en te bedienen haltes. Het biedt inschrijvers op de ook een basis voor de calculatie en bedrijfseconomische onderbouwing van hun offertes.

Werkwijze

Het onderzoek bestond uit een aantal fasen:

  1. inventarisatie van potentiële, maatschappelijk gewenste PoW-verbindingen, onder andere met input gemeenten en maatschappelijke organisaties tijdens PoW-werkconferentie;
  2. inventarisatie van potentieel kansrijke verbindingen en verbeteringen van bestaande verbindingen op basis van gesprekken met vervoerders en opdrachtgevers alsmede op basis van mogelijkheden voor ketenmobiliteit;
  3. voorselectie van te onderzoeken verbindingen op basis van verwachte reistijden en frequenties ten opzichte van andere individuele en collectieve vervoerwijzen;
  4. uitwerken van aanbodmodellen en patroondienstregelingen voor bestaande verbindingen en voorselectie;
  5. uitwerken van de te verwachten aantallen reizigers op negen corridors met behulp van ons model ‘vervoerwaardeverkenner’.

Personenvervoer over water

Resultaat

Het onderzoek heeft laten zien dat dat de meeste bestaande verbindingen kansen bieden op vervoergroei. Dit is onder meer mogelijk door het bedienen van nieuwe haltes en vervoerkundige innovaties zoals de invoering van onderling goed aansluitende snel- en stopdiensten. Op een aantal verbindingen is potentieel aanwezig om samen met het bedrijfsleven het gebruik van Personenvervoer over Water verder te laten groeien.

Het realiseren van nieuwe verbindingen is niet eenvoudig door de combinatie van hoge exploitatiekosten (door lage snelheid en dure exploitatie) en lage opbrengsten (gering aantal reizigers, vooral door aantrekkelijke OV-alternatieven over land). Wel is een aantal potentieel kansrijke deelmarkten geïdentificeerd die op eenvoudige en effectieve manier kunnen worden bediend. Een voorbeeld hiervan is het bieden van extra afvaarten die aansluiten op ploegenwisselingen. Hierdoor kan niet alleen het Personenvervoer over Water, maar ook het daarop aansluitende OV voor deze werknemers een alternatief vormen. De resultaten zijn door de opdrachtgevers gebruikt om de eisen en wensen voor de nieuwe vervoercontracten PoW te definiëren.

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Jaap Sytsma

Contact opnemen

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Pieter van der Pot

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!