Parkeerbeleid zorgt voor ruimte in Noord-Hollandse steden

Context

Uit eerder onderzoek is gebleken dat parkeerbeleid in brede zin, met parkeernormen in het bijzonder, een groot effect hebben op de haalbaarheid en betaalbaarheid van toekomstbestendige binnenstedelijke ontwikkelingen. De provincie Noord-Holland wilde weten in hoeverre dit ook geldt voor de gemeenten in deze provincie. De centrale vraag van de provincie was: Hoe kan je parkeerbeleid in brede zin als sturingsmiddel inzetten voor een duurzame en toekomstbestendige verstedelijkingsstrategie in Noord-Holland? Daarvoor hebben zij MuConsult en Rho Adviseurs gevraagd het parkeerbeleid van een aantal gemeenten in Noord-Holland te onderzoeken en een advies op te stellen over de rol van de provincie in het aanjagen van innovatief parkeerbeleid in brede zin.

Werkwijze

In het onderzoek zijn de volgende stappen gezet:

  1. Literatuurstudie naar parkeren
  2. Interviews met stakeholders
  3. Workshop met stakeholders
  4. Ontwikkeling QuickScan parkeermodel
  5. Toetsronde experts
  6. Toetsing door experts

Parkeerbeleid Noord-Hollandse stedenResultaat

Het onderzoek toont aan dat innovatief parkeerbeleid ook in Noord-Hollandse steden een groot effect kan hebben op toekomstbestendige binnenstedelijke ontwikkeling. De praktijkvoorbeelden en de berekende effecten laten zien welke maatregelen effectief zijn. Het advies aan de provincie luidt op basis van dit onderzoek om (A) gemeenten te voorzien van een rechtmatige onderbouwing van lagere parkeernormen bij OV knooppunten, (B) extra in te zetten op het stimuleren van de groei van deelmobiliteit in de invloedsgebieden van OV knooppunten en (C) om de Koers Smart Mobility aan te vullen met aan parkeren gerelateerde thema’s. Het levert tevens een bijdrage aan een bredere maatschappelijke discussie over parkeerbeleid in relatie tot gebiedsontwikkeling zodat bij gemeenten en de verschillende regio’s een levendige discussie en nieuwe kansen ontstaan.

Het rapport Parkeerbeleid en Duurzame verstedelijking is hier te downloaden. 

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Henk Meurs

Contact opnemen

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Casper Stelling

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!