Multimodale Reisbeleving

Context

Bijna elke reiziger heeft wel eens te maken met werkzaamheden. Denk aan de renovatie van een tunnel, onderhoud aan het spoor, of een fietspad dat op de schop moet. Deze werkzaamheden hebben niet alleen grote gevolgen voor de lokale en regionale doorstroming en de reistijden van deur tot deur. Ook hebben ze impact op de reisbeleving van reizigers. Tijdens de werkzaamheden ‘blijft de winkel (meestal) open’, maar dit gaat gepaard met hinder. Om de regio’s goed begaanbaar te houden, is het van belang om in kaart te brengen welke factoren de beleving zowel in positieve als negatieve zin beïnvloeden. Dit vereist een tweezijdige blik op het woord hinder, namelijk objectieve hinder en subjectieve hinder.

Werkwijze

Voor Amsterdam Bereikbaar onderzocht MuConsult de reisbeleving van zowel automobilisten, fietsers, treinreizigers en bus, tram of metroreizigers. Zij werden ondervraagd over hun laatste rit binnen de regio Amsterdam. Dit onderzoek is een aantal keer uitgevoerd en neemt zowel reizigers mee die wel en geen werkzaamheden tegenkomen. Hoe is de reisbeleving en hoe is deze veranderd in de afgelopen jaren? Wat is de invloed van werkzaamheden? En wat is de invloed van Covid-19 geweest? Hoeveel extra reistijd is acceptabel? En welke hindermaatregelen hebben een positieve of negatieve invloed op de reisbeleving? Deze vragen dragen allemaal bij aan de zoektocht naar het grotere geheel, namelijk het realiseren van een fijne reisbeleving, ook tijdens werkzaamheden.

Multimodale reisbeleving resultaten onderzoek

Resultaat

Vanaf de eerste meting zijn we multimodaal gaan kijken naar de reis- en hinderbeleving in de regio Amsterdam. Alle stakeholders hebben meegedacht en zijn betrokken geweest bij het onderzoek. De onderzoeken leveren veel bruikbare uitkomsten voor het Minder Hinder beleid van Rijkswaterstaat en de andere wegbeheerders, ProRail en andere (light)rail beheerders en de vervoerders NS en GVB.

De meeste reizigers, ongeacht het gekozen vervoermiddel, hebben een prettige reis in de regio Amsterdam, ook tijdens werkzaamheden. En deze reisbeleving is de afgelopen jaren verbeterd. Er zijn wel opvallende verschillen per modaliteit en ook Covid-19 heeft een belangrijke rol gespeeld.

Uit het eerste onderzoek is gebleken dat hinderbeperkende maatregelen helpen om de reis prettig(er) te laten verlopen. Belangrijk hierbij is om goede verwachtingen te creëren en om negatieve emoties te voorkomen. De hinderbeleving is beter als er bij werkzaamheden gekozen wordt voor de strategie “snel en hevig”. Uit het tweede en derde onderzoek blijkt dat tijdens Covid-19, waarbij de drukte in het verkeer een stuk lager was, werkzaamheden veel minder impact hebben op de reisbeleving. Verwachtingsmanagement blijft van belang, maar de meer basale aspecten van een reis, zoals voldoende zitplaatsen in de trein, een goede doorstroming op de weg en voldoende reiscomfort spelen plots een grotere rol. Waar reizigers voorheen een extra reistijd van maximaal 15 (auto en OV) en 10 minuten (fiets) acceptabel vonden, is dat tijdens Covid-19 plots teruggedrongen tot maximaal 5 minuten (auto) en 10 minuten (fiets en OV). Kortom, het lijkt raadzaam werkzaamheden uit te voeren als de drukte laag is. Maar bereid reizigers voor wanneer de drukte toeneemt. Werkzaamheden of niet, reizigers willen goed voorbereid op pad en weten waar ze aan toe zijn.

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Casper Stelling

Contact opnemen

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Rinus Haaijer

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!