Multimodale Reisbeleving

Context

Bijna elke reiziger heeft wel eens te maken met werkzaamheden. Denk aan de renovatie van een tunnel, onderhoud aan het spoor, of een fietspad dat op de schop moet. Deze werkzaamheden hebben niet alleen grote gevolgen voor de lokale en regionale doorstroming en de reistijden van deur tot deur. Ook hebben ze impact op de reisbeleving van reizigers. Tijdens de werkzaamheden ‘blijft de winkel (meestal) open’, maar dit gaat gepaard met hinder. Om de regio’s goed begaanbaar te houden, is het van belang om in kaart te brengen welke factoren de beleving zowel in positieve als negatieve zin beïnvloeden. Dit vereist een tweezijdige blik op het woord hinder, namelijk objectieve hinder en subjectieve hinder.

Werkwijze

Voor Amsterdam Bereikbaar onderzocht MuConsult de reisbeleving van zowel automobilisten, fietsers, treinreizigers en bus, tram of metroreizigers. Zij werden ondervraagd over hun laatste rit binnen de regio Amsterdam. Daarbij zijn zowel reizigers met als zonder werkzaamheden op hun route meegenomen. Hoe is de reisbeleving en hoe verandert die als er werkzaamheden zijn? In hoeverre is extra reistijd acceptabel? Welke andere hinderaspecten spelen een rol bij de reisbeleving? Welke hindermaatregelen vallen wel en niet in de smaak en wat doen die met de reisbeleving van de reiziger? Welke factoren spelen er bij de overweging om een ander vervoermiddel te kiezen? En hoe relateert de beleving van reizigers zich met de daadwerkelijk gemeten reistijddata op wegen en in het OV? Deze vragen dragen allemaal bij aan de zoektocht naar het grotere geheel, namelijk het realiseren van een fijne reisbeleving, ook tijdens werkzaamheden.

Multimodale reisbeleving resultaten onderzoek

Resultaat

Dit onderzoek is bijzonder omdat het de eerste keer is dat een multimodaal reis- en hinderbelevingsonderzoek is uitgevoerd waarbij alle stakeholders verenigd in Amsterdam Bereikbaar actief deelgenomen hebben. Het onderzoek leverde veel bruikbare uitkomsten voor het Minder Hinder beleid van Rijkswaterstaat en de andere wegbeheerders, ProRail en andere (light)rail beheerders en de vervoerders NS en GVB.

De meeste reizigers, ongeacht gekozen vervoermiddel, hebben een prettige reis in de regio Amsterdam. Zelfs tijdens werkzaamheden. Daarnaast zijn er opvallende verschillen per modaliteit.

Hinderbeperkende maatregelen helpen vaak om de reis prettig te laten verlopen. Belangrijk hierbij is om goede verwachtingen te creëren en om negatieve emoties te voorkomen. De hinderbeleving is beter als er bij werkzaamheden gekozen wordt voor de strategie snel en hevig. Mits de extra reistijd voor de reizigers maximaal 15 (auto en OV) c.q. 10 minuten extra (fiets) is. Deze hinder accepteren reizigers zonder grote invloed op de beleving. Ten slotte prefereren reizigers duidelijkheid boven optimale doorstroming. Ze moeten wennen aan nieuwe situaties en tijdens dat wenproces is de hinderbeleving minder goed. Dit betekent dat projecten zo min mogelijk fasering moeten inbouwen.

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Casper Stelling

Contact opnemen

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Maartje van der Aa

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!