Prioriteringstool Verkeersveiligheidsprojecten Regionale Mobiliteitsprogramma’s Noord-Brabant

Context

De vier Brabantse (West-Brabant, Hart van Brabant, Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant) dienen jaarlijks verkeersveiligheidsprojecten in de Regionale Mobiliteitsprogramma’s (RMP) in voor een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant. De verschillende werkwijzes van de regio’s, de verschillen in aard van de projecten en de verschillende manieren waarop de risicogestuurde aanpak per regio wordt gehanteerd, maken het lastig deze projecten af te wegen. Vanuit zowel de provincie als de regio’s was er behoefte aan meer duidelijkheid en een uniform proces.

De regio’s hanteerden elk een eigen werkwijze bij het indienen van verkeersveiligheidsprojecten voor het RMP’s. Dit zorgde ervoor dat niet voor alle projecten dezelfde informatie beschikbaar was, en dat voor elke regio op een eigen manier een afweging werd gemaakt. Dit droeg niet bij aan de transparantie en vergelijkbaarheid.

Werkwijze

We ontwikkelden voor de provincie Noord-Brabant een werkproces en een beoordelingstool, waarmee de verkeersveiligheidsprojecten op uniforme wijze kunnen worden geïnventariseerd. Ook kan met de tool een onderlinge rangschikking gemaakt worden. De vier Brabantse regio’s werden betrokken bij de ontwikkeling door middel van een werkgroep die regelmatig bij elkaar kwam, zodat het uiteindelijke resultaat aansluit bij de praktijk. De tool maakt gebruik van bestaande literatuur over referentiesituaties voor verkeersveiligheid, de risico’s op ongevallen en effecten van maatregelen (mensgerichte en infrastructuur) op die risico’s.

Prioriteringstool VerkeersveiligheidsprojectenResultaat

In het project zijn drie producten ontwikkeld:

  1. Een werkproces, waarin staat toegelicht welke stappen er doorlopen worden door de regio’s bij het indienen van projecten.
  2. Een (Excel) tool, waarmee op basis van geüniformeerde input de effectiviteit van projecten kan worden ingeschat (effect op doden en gewonden), projecten afgewogen kunnen worden en op verschillende aspecten met elkaar kunnen worden vergeleken.
  3. Een handleiding voor de prioriteringstool. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen mensgerichte maatregelen en inframaatregelen. Het werkproces en de tool zijn duurzaam: er worden producten opgeleverd die meerdere jaren gebruikt kunnen worden. Wel is het mogelijk verbeteringen door te voeren als het gebruik in de praktijk daar om vraagt.
Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Dennis van Soest

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!