Aanbesteding stads- en streekvervoer

Context

Op grond van de Wet personenvervoer 2000 zijn provincies en vervoerregio’s bevoegd tot het verlenen van concessies voor stads-, streek- en regionaal spoorvervoer. De Wp2000 stelt ook dat, enkele uitzonderingen daargelaten, de concessies moeten worden aanbesteed. En dat voor iedere concessie een Programma van Eisen moet worden opgesteld dat in ieder geval voor advies aan consumentenorganisaties moet worden aangeboden.

Werkwijze

Sinds 2002 adviseert en ondersteunt MuConsult provincies en vervoerregio’s bij aanbesteding van concessies voor stads- en streekvervoer. Onze rol bij de aanbesteding stemmen wij af op de behoefte van onze klant en betrof bij de door ons begeleide aanbestedingen uit:

  • Projectleiding van de aanbesteding en aansturing van het aanbestedingsteam
  • Opstellen van de hoofddocumenten voor de aanbesteding zoals het Plan van Aanpak, de Nota van Uitgangspunten en Aanbestedingsstrategie, het Programma van Eisen en de Reactienota, het Concessiebesluit, de Financiële Paragraaf/Subsidiebeschikking, de Aanbestedingsleidraad, de Nota’s van Inlichtingen, het Beoordelingsprotocol en het proces verbaal van de beoordeling
  • Samenstellen van het Bestek, met naast de aanbestedingsdocumenten onder meer achtergrondinformatie en de personeelsopgave
  • Voorbereiden van de bestuurlijke besluitvorming (o.a. opstellen van GS- en DB-voorstellen en overleg met management en bestuur)
  • Afstemming met en consultatie van belanghebbenden zoals consumentenorganisaties en gemeenten
  • Begeleiden en adviseren van het beoordelingsteam

aanbesteding stads- en streekvervoer

Resultaat

Alle door ons begeleide aanbestedingen zijn succesvol verlopen in de zin dat in bijna alle gevallen meerdere vervoerders hebben ingeschreven, waarbij in veel gevallen de inschrijvingen de verwachtingen van onze opdrachtgever overtroffen. Bij één aanbesteding heeft een vervoerder bezwaar aangetekend tegen de gunning, maar heeft de rechter onze opdrachtgever in het gelijk gesteld.

 

Externe links

OV Magazine

Meer informatie over aanbestedingen?

Neem contact op met Edward Rosbergen

Contact opnemen

Meer informatie over aanbestedingen?

Neem contact op met Roeland Pieper

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!