Betalen naar Gebruik

Context

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat onderzoek gedaan zal worden naar “Betalen naar Gebruik” (BnG) voor automobilisten. MuConsult voerde dit onderzoek samen met Revnext, 4Cast en Significance in opdracht van het Ministerie van Financiën uit. Bij Betalen naar Gebruik voor automobilisten wordt de motorrijtuigenbelasting afgeschaft en vervangen door een tarief per kilometer. In het onderzoek is een aantal varianten van BnG modelmatig doorgerekend. De effecten zijn afgezet tegenover een “basispad” waarin het huidige beleid wordt voortgezet en er dus geen sprake is van betalen naar gebruik. BnG is een vervolg op eerdere projecten die MuConsult uitvoerde in het kader van variabilisatie van autokosten, waaronder “Anders Betalen voor Mobiliteit”.

Werkwijze

Samen met de opdrachtgever, een brede klankbordgroep (bestaande uit mensen van het Ministerie van Financiën, het Ministerie van I&W, PBL en WVL) en onze partners in het project werkten we de in het Klimaatakkoord beschreven varianten van BnG uit. Om zo de effecten daarvan op de omvang, samenstelling en gebruik van het personenautopark te kunnen bepalen. Deze effecten bepaalden we met de automarktmodellen Dynamo en Carbontax. Met het LMS zijn vervolgens de effecten op de congestie bepaald, waarbij ook de effecten van de varianten op het gebruik van het bestelautopark zijn meegenomen. Ten slotte hebben we de effecten op de emissies, (CO2, NOX en fijnstof) en de overheidsinkomsten aan autobelastingen berekend. De meeste varianten zijn uiteindelijk zo vormgegeven dat de totale overheidsinkomsten aan autobelastingen, bij benadering, gelijk zijn aan die in het basispad. Hierbij worden de gedragseffecten gecompenseerd in het kilometertarief. De hele doorrekening is daarom iteratief uitgevoerd om deze budgetneutraliteit te bereiken.

Betalen naar Gebruik Resultaat

De resultaten van ons onderzoek zijn door het Ministerie van Financiën aangeboden aan de Tweede Kamer. Na deze eerste fase brachten MuConsult en Revnext voor Financiën en IenW in een vervolgstudie de te verwachten effecten van een aantal nieuwe varianten in kaart.

Meer informatie over Betalen naar Gebruik?

Neem contact op met Henk Meurs

Contact opnemen

Meer informatie over Betalen naar Gebruik?

Neem contact op met Rinus Haaijer

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!