Convenant Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer

Context

Sinds 2012 zijn er afspraken over sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Bij de evaluatie van het convenant sociale veiligheid bij busconcessies uit 2012, bleek dat er draagvlak is om het nieuwe convenant te verbreden naar het hele openbaar vervoer. In opdracht van DOVA heeft MuConsult het proces tot de inhoudelijke overeenstemming begeleid.

Met het convenant zorgen de partijen ervoor dat de samenwerking binnen de sector blijft gewaarborgd, er niet geconcurreerd wordt op sociale veiligheid, een goed basisambitieniveau wordt opgesteld en kennis en innovatie worden vergroot.

Werkwijze

Op basis van de uitkomsten van de door ons uitgevoerde evaluatie hebben we samen met alle betrokken partijen een overzicht gemaakt van de ambities. ‘Wat willen we met elkaar bereiken?’ Naar aanleiding daarvan is een vertaling gemaakt naar concrete artikelen en teksten.

Convenant Sociale Veiligheid Openbaar VervoerResultaat

Een nieuw convenant dat door alle betrokken partijen is getekend.

Met afspraken met betrekking tot de samenwerking binnen de sector, het uitgangspunt dat er niet geconcurreerd wordt op sociale veiligheid, een goed basisambitieniveau wordt opgesteld en kennis en innovatie wordt vergroot.

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Jan-Derk van ’t Rot

Contact opnemen

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Roeland Pieper

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!