Business Case Flextaxi Zeeland

Context

De flextaxi is er voor elke reiziger in Zeeland, en rijdt aanvullend op het openbaar vervoer in Zeeland. De flextaxi rijdt flexibel tussen opstapplaatsen en hubs om reizigers te voorzien in een ketenreis of om reizigers te brengen naar plaatsen waar de bus of trein niet stopt of rijdt. Flextaxi kent geen vaste route of dienstregeling en rijdt alleen op aanvraag van reizigers en concurreert niet met het reguliere openbaar vervoer. De ontwikkeling van de flextaxi past daarmee binnen een al langer bestaande trend waarbij in dunbevolkte gebieden gezocht wordt naar geschikte flexibele, vraagafhankelijke vervoervormen die voor een breed publiek toegankelijk zijn. Doordat er steeds meer mogelijkheden zijn voor het plannen en boeken van reizen via bijvoorbeeld apps, wordt de drempel om flexsystemen te gebruiken een stuk lager.

Provincie Zeeland is samen met de gemeenten verantwoordelijk voor de flextaxi in Zeeland en als provincie ook verantwoordelijk voor de nieuwe OV-concessie. Voor flextaxi is een budget gereserveerd van max. € 2,5 miljoen per jaar. Door de ritten van flextaxi en doelgroepenvervoer waar mogelijk te combineren wordt het materieel op een efficiënte manier ingezet.

Werkwijze

Een belangrijk onderdeel van het uitvoerbaar maken van het flextaxi-systeem is de businesscase en financiële haalbaarheid. De provincie en gemeenten hebben samen in de Werkgroep Flextaxi een aantal spelregels opgesteld waaraan het flextaxi systeem moet voldoen. MuConsult onderzoekt of deze spelregels haalbaar zijn binnen het gestelde budget. We maken met ons onderzoek inzichtelijk wat de kosteneffecten van de spelregels zijn. Zo kunnen we goed onderbouwen of de spelregels aangepast moeten worden, bijvoorbeeld door de regels ruimer te maken of een hoger of juist lager opstaptarief te hanteren. Dit doen we door middel van  literatuuronderzoek, data-analyse (openbaar, Wmo- en Haltetaxivervoer), gesprekken met stakeholders en experts binnen en buiten de provincie en het doorrekenen van scenario’s.

Business Case Flextaxi Zeeland
Foto: Omroep Zeeland

Resultaat

We maken met ons onderzoek Businesscase Flextaxi Zeeland inzichtelijk wat de kosteneffecten van de spelregels zijn. Zo kunnen we goed onderbouwen of de spelregels aangepast moeten worden, bijvoorbeeld door de regels ruimer te maken of een hoger of juist lager opstaptarief te hanteren.

 

 

 

 

 

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Jaap Sytsma

Contact opnemen

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Roeland Pieper

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!