VIBE: Vertraging en Variatie in reistijd In BEeld

Context

Regionale overheden hebben behoefte aan een probleemanalyse van de bereikbaarheid en leefbaarheid ten behoeve van de meerjarenprogramma’s. Het doel van onze tool genaamd VIBE is een verkeerskundige probleemanalyse te maken, waarin we bepalen op welke trajecten maatregelen het grootste maatschappelijk rendement opleveren. Aan de ene kant met betrekking tot verbetering van de reistijd en betrouwbaarheid. Aan de andere het vergroten van de leefbaarheid via het verminderen van uitstoot van schadelijke stoffen en stoffen met invloed op het klimaat.

Werkwijze

Voor het bepalen van de reistijd op willekeurig welke weg in Nederland en daarbuiten ontwikkelden de adviseurs van MuConsult ‘VIBE’.  VIBE staat voor Vertraging en Variatie in reistijd In Beeld. Met de tool benaderen we geautomatiseerd de database met historische reistijden van Google. Op basis van die reistijden stellen we voor elk gewenst moment van de dag de verwachting van de reistijd vast. VIBE baseert die reistijd op de historische gegevens over de reistijd van vergelijkbare dagen en tijden. Met specifieke instellingen van VIBE-applicatie kunnen we ook de reistijd van geselecteerde trajecten bepalen.

De bereikbaarheid bepalen we in termen van reistijden en betrouwbaarheid van het netwerk.

Op basis van deze gegevens bepalen we de volgende indicatoren:

  • Bereikbaarheid, vertraging op een gemiddelde werkdag;
  • Betrouwbaarheid, uitgedrukt in de variatie in de snelheden gedurende de spitsperiode, gerekend over een aantal spitsperiodes.

De uitkomsten van de analyses van rijtijd en betrouwbaarheid van zowel ochtend- als avondspits zijn over elkaar heen gelegd om de trajecten te kunnen beoordelen.

V.I.B.E. Vertraging en Variatie in reistijd In BeeldResultaat

Onze tool biedt een antwoord op de volgende vragen:

  • Welke indicatoren beschrijven de volgende beleidsthema’s:
  • Welke netwerkdelen leveren, per indicator, een knelpunt op?
  • Wat zijn de routes die prioriteit moeten krijgen waar maatregelen leiden tot maximale maatschappelijke effecten ten aanzien van de indicatoren? Dit geldt op provinciaal niveau en op het niveau van de stedelijke regio’s, per regio.
Meer informatie over VIBE?

Neem contact op met Peter van Bekkum

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!