Aanbesteding veerdienst Maastunnel

Context

De uit 1942 daterende Rotterdamse Maastunnel is de oudste afgezonken riviertunnel van ons land. De tunnelbuizen voor het wegverkeer zijn de afgelopen jaren opgeknapt. Hierbij zijn ook alle veiligheidsvoorzieningen gemoderniseerd. Aansluitend hierop wordt de voor voetgangers en fietsen bedoelde tunnelbuis aangepakt. Om de tunnelbuis af te kunnen sluiten moest een aparte oeververbinding voor langzaam verkeer worden gecreëerd; de omrijdafstand via de Erasmusbrug is namelijk voor veel voetgangers en fietsers te groot. Frans Blanker en Roeland Pieper ondersteunden de gemeente bij de aanbesteding van de veerdienst Maastunnel. Onder hun werkzaamheden vielen het uitwerken en beoordelen van varianten, het bepalen van de vervoervoerkundige effecten en eisen, plus het uitwerken van het Programma van Eisen.

Werkwijze

MuConsult maakte een verkenning van twee varianten, namelijk een veerpont en een fietsbus. In samenwerking met relevante stakeholders als het Havenbedrijf Rotterdam en de RET zijn de twee varianten vergelijkbaar gemaakt op het gebied van:

  1. Verwachte aantal gebruikers. Dit is berekend op basis van HB-matrices, huidige en verwachte reistijden en de verwachte wachttijd van beide varianten in vergelijking met de omreismogelijkheden als Erasmusbrug en gebruik metro;
  2. Haalbaarheid varianten. Hierbij is gekeken naar het aanbod van geschikte veerponten en fietsbussen of om te bouwen gewone bussen en mogelijkheden om tot een betrouwbare en veilige dienst te komen;
  3. Exploitatiekosten. De kosten voor de vervoerdienst zijn berekend uit onder meer het aantal reizigers in spits- en daluren, de capaciteit per voertuig en de dienstregeling. Hiermee zijn de aantallen personeelsleden, voertuigen, inzeturen en af te leggen kilometers berekend die uiteindelijk de exploitatiekosten bepalen.
  4. Inschatting benodigde infrastructuur – aanmeervoorzieningen voor veerpont en haltevoorzieningen voor fietsbus – voor een veilige exploitatie.

De gemeente Rotterdam heeft uiteindelijk gekozen voor een veerdienst. De belangrijkste redenen hiervoor waren de voor de Maastunnel geldende veiligheidseisen die beperkingen opleverden voor de inzet van fietsbussen, de (verwachte) omgevingsbezwaren en de hogere belevingswaarde van een veerdienst. Omdat de definitieve keuze lang open is gehouden hebben wij voor beide varianten Programma’s van Eisen en andere Besteksdocumenten uitgewerkt; daarnaast hebben wij voorstellen uitgewerkt voor effectieve gunningscriteria.

Aanbesteding veerdienst Maastunnel

Resultaat

De gemeente Rotterdam heeft op basis van de vergelijkingen gekozen voor een veerdienst als tijdelijk alternatief voor de Maastunnel. Met de door ons aangeleverde documenten is de aanbesteding succesvol uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in de selectie van een veerexploitant, waardoor de tijdelijke veerdienst eind 2019 in gebruik kan worden genomen.

 

 

Externe links

Rotterdam Onderweg

Meer informatie over deze aanbesteding?

Neem contact op met Roeland Pieper

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!