Vitaliteitseffecten van fietsstimulering

Context

Naast bereikbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid, worden ook vitaliteit en gezondheid steeds belangrijker. Actieve mobiliteit, zoals lopen, fietsen en e-biken kan bijdragen aan gezondere mensen: je beweegt immers een stuk meer. Niet alleen het individu, maar ook werkgevers zijn gebaat bij fitte en gezonde medewerkers. Een vitale werknemer is tenslotte productiever, creatiever en minder gestrest op werk. Tenslotte is de maatschappij gebaat bij vitalere inwoners: gezonder leven drukt de gezondheidskosten en fietsen naar werk zorgt voor minder uitstoot en geluidsoverlast in (stedelijke) gebieden. In hoeverre fietsstimulering daadwerkelijk bijdraagt aan de gezondheid en fysieke vitaliteit staat echter nog ter discussie. MuConsult biedt op basis van een gedegen onderzoek een aantal belangrijke inzichten.

Werkwijze

In opdracht van Zuid-Limburg Bereikbaar en in nauwe samenwerking met het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, het RIVM en het Ministerie van IenW is MuConsult op zoek gegaan naar de vitaliteitseffecten van fietsstimulering. De landelijke beweegrichtlijn, zoals gedefinieerd door de Gezondheidsraad, is dé leidraad voor dit onderzoek. De beweegrichtlijn bestaat uit drie kerncomponenten: a) 150 minuten matig intensief bewegen, b) 2x per week spier- en botversterkende activiteiten uitvoeren en c) voorkom veel stilzitten. Naarmate je actiever bent, levert het je meer gezondheidsvoordelen op. Het onderzoek van MuConsult kende twee onderdelen, te weten:

  • Een grootschalige enquête waarin 5.000 respondenten vragen beantwoordden over mobiliteit en vitaliteit. Deze vragen zijn gebaseerd op de Landelijke Beweegrichtlijn van 2017 en zijn afgestemd met het RIVM en het KiM, waardoor vergelijkingen met landelijke gezondheidsgegevens gemaakt kunnen worden. Wij onderzochten de relatie tussen actieve mobiliteit en fysieke vitaliteit en bepaalden de invloed van een modal shift van auto naar fiets of e-bike.
  • Een diepteonderzoek via een Vitaliteitspilot bij een grote convenantpartner van Zuid-Limburg Bereikbaar, waarin het effect van deze pilot op fysieke vitaliteit, arbeidsproductiviteit en emotionele gezondheid hebben onderzocht.

Vitaliteitseffecten van fietsstimulering

Resultaat

Fietsstimuleringsprogramma’s hebben een positieve invloed op de fysieke gezondheid van oud-deelnemers. Dankzij de modal shift van auto naar de fiets bewegen zij meer, hebben een betere BMI en zijn minder vaak ziek. We zien echter ook dat fietsers, en met name e-bikers, na de overstap minder gaan sporten in de week. Dit verlaagt de vitaliteit , omdat spier- en botversterkende activiteiten essentieel zijn om daadwerkelijk gezonder te worden. Fietsen is niet botversterkend: je belast het lichaam niet met het eigen lichaamsgewicht. Overstappers naar de fiets sporten wel voldoende om de gezondheidswinsten te behalen. Om daadwerkelijke effecten voor gezondheid te behalen binnen de fietsstimulering, zou daarom meer aandacht moeten komen voor het sporten en het aantal zituren van medewerkers. MuConsult heeft daarmee een interessante kanttekening gevonden die gemaakt mag worden bij de vitaliteitseffecten van fietsstimulering.

Meer informatie over vitaliteitsbeleid?

Neem contact op met Casper Stelling

Contact opnemen

Meer informatie over vitaliteitsbeleid?

Neem contact op met Juliët van Drumpt

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!