Praktijkvoorbeelden integratie doelgroepen en ov

Context

Het integreren van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer is niet eenvoudig. Veel overheden die het overwegen, worstelen dan ook met vragen. De brochure ‘Integratie doelgroepen en ov’ die MuConsult in opdracht van CROW-KpVV heeft gemaakt geeft antwoord op die vragen aan de hand van tien praktijkvoorbeelden.

Veel gemeenten en ov-autoriteiten zoeken naar mogelijkheden om doelgroepenvervoer en openbaar vervoer (verder) met elkaar te integreren. De gedachte is dat ze hun klanten zo een beter vervoerproduct kunnen aanbieden en beschikbare budgetten doelmatiger kunnen inzetten. Maar hoe kom je tot het beste geïntegreerde aanbod van doelgroepenvervoer en ov?

Werkwijze

Voor deze publicatie is de oproep gedaan via sociale media en de netwerken van CROW en de ministeries van VWS en IenW om praktijkvoorbeelden aan te dragen. Samen met een werkgroep is vervolgens een selectie gemaakt. De brochure geeft dus geen volledig overzicht van alle projecten in Nederland.

De publicatie bundelt en ontsluit beschikbare informatie en actualiseert bestaande kennis. Aan bod komen onder meer de beleidsdoelstellingen, de verschillende vormen van systeemintegratie, keuzes en kenmerken van integratievormen en de succes- en faalfactoren. Tot slot werpen de we in de brochure een blik op de toekomst.

Praktijkvoorbeelden doelgroepenvervoer en ovResultaat

De belangrijkste conclusies van de brochure zijn onder te verdelen in het perspectief voor de reiziger en dat voor de opdracht gevende overheden.

Voor reizigers is de systeemintegratie geslaagd als duidelijk is wat het vervoer inhoudt: lijngeboden ov met Wmo-vervoer of juist flexibel vervoer. De klantenservice moet goed zijn, de voertuigen comfortabel en de dienstverlening betrouwbaar. De vervoerder is vergevingsgezind voor (onzekere) reizigers, maar streng voor zichzelf. Verder moet het geïntegreerde vervoersysteem het reizen ook echt beter maken: meer vervoermogelijkheden, kortere reistijden en/of een lagere prijs van de reis.

Voor opdrachtgevers is een heldere organisatie van de nieuwe vervoervorm belangrijk. Verantwoordelijkheden zijn goed verdeeld, de wil om samen te werken is groot. Daarnaast helpt het wanneer de ‘integratieprojecten’ stapsgewijs worden (door)ontwikkeld, waarbij liefst gebruik wordt gemaakt van bestaande initiatieven. Tot slot moeten overheden geen onterechte verwachtingen scheppen ten aanzien van reizigerstarieven, kostenreductie, reizigersaantallen en combinatiemogelijkheden van vervoerders.

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Jan-Derk van ’t Rot

Contact opnemen

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Roeland Pieper

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!