Hinderradar Zuid-Holland Bereikbaar

Context

Veel bruggen en tunnels In Zuid-Holland zijn meer dan 50 jaar oud en door het intensieve gebruik van de afgelopen decennia toe aan vervanging of renovatie. Daarom voeren wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat, de provincie en verschillende gemeenten in de komende jaren aan veel van deze zogenoemde kunstwerken werkzaamheden uit.

Om het werk aan deze bruggen en tunnels veilig te kunnen uitvoeren zullen de wegen die er over- of doorheen lopen afgesloten moeten worden. De wegafsluitingen kunnen voor kortere of langere tijd zijn en de weg kan geheel of gedeeltelijk afgesloten worden. Afhankelijk van de gekozen werkwijze leveren de wegwerkzaamheden meer of minder hinder op voor het verkeer.

Zuid-Holland Bereikbaar ontwikkelde de Hinderradar, een online tool die inzicht geeft in de hinder die de verschillende werkzaamheden in een gebied in een bepaalde periode naar verwachting gaan veroorzaken. Net als bij de bekende buienradar kan de gebruiker een ‘filmpje’ afspelen met de hinder in de komende maanden of jaren en kan hij inzoomen op een bepaalde periode in een bepaald gebied.

Je vindt de hinderradar hier.

Login met gebruikersnaam Zuid-Holland Bereikbaar en wachtwoord Demo2023. 

Werkwijze

Zuid-Holland Bereikbaar, kortweg ZHB, is de opdrachtgever voor de bouw van de hinderradar. Peter van Bekkum is bij ZHB gedetacheerd als projectleider voor het Hinderradar project. In zijn eerdere rol als dataregisseur van ZHB dacht hij mee over de berekeningen die aan de achterkant van de hinderradar uitgevoerd moeten worden om de kaarten samen te stellen.  Peter is verantwoordelijk voor onder andere de inhoudelijke toetsing van de hinderradar, voor de contractbeheersing met de opdrachtnemer en voor de implementatie van de hinderradar in de werkprocessen van Zuid-Holland Bereikbaar.

Hinderradar Zuid-Holland Bereikbaar

Resultaat

De hinderradar is sinds begin september 2023 ‘live’. In deze fase worden de uitkomsten gevalideerd en wordt de hinderradar klaar gemaakt om te gebruiken in de gebiedsaanpak van Zuid-Holland Bereikbaar. Er liggen daarnaast nog diverse wensen voor uitbreiding van de functionaliteiten en van de scope van de hinderradar, zoals het opnemen van werkzaamheden aan waterwegen en spoorwegen. In zijn rol als projectmanager voor de hinderradar geeft Peter van Bekkum leiding aan deze doorontwikkeling.

 

Externe links

Hinderradar Zuid-Holland Bereikbaar

Login met gebruikersnaam Zuid-Holland Bereikbaar en wachtwoord Demo2023. 

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Peter van Bekkum

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!