Personeelsmonitor Sociale Veiligheid

Context

In het Nederlandse openbaarvervoer werken meer dan 28.000 buschauffeurs, tram- en metrobestuurders, treinmachinisten, kapiteins, controleurs, toezichthouders, verkooppersoneel en ander rijdend en toezichthoudend personeel. Zij zorgen er dagelijks voor dat reizigers veilig en op tijd op hun bestemming aankomen. Sinds 1993 wordt de sociale veiligheid van het rijdend en toezichthoudend personeel in het openbaar vervoer in kaart gebracht middels de Personeelsmonitor. Deze Personeelsmonitor levert landelijke kerncijfers over de objectieve veiligheid (het aantal feitelijke incidenten), de subjectieve veiligheid (het gevoel van veiligheid) en het personeelsoordeel over het veiligheidsbeleid van de werkgever. Het onderzoek vindt elke twee jaar plaats bij alle openbaar vervoerbedrijven. De meest recente monitor is begin 2019 gepubliceerd.

Werkwijze

MuConsult heeft begin 2019 is een enquête uitgezet om het oordeel van het ov-personeel over het jaar 2018 in kaart te brengen. Om de drempel voor deelname zo laag mogelijk te houden is er net als in voorgaande jaren gebruik gemaakt van zowel papieren als digitale vragenlijsten. Voor het uitzetten en verzamelen van de vragenlijsten werken we samen met de verschillende vervoerders. Deze vervoerders hebben bovendien de mogelijkheid om de resultaten van hun organisatie in meer detail in te zien. Het spreekt voor zich dat deze gegevens volledig geanonimiseerd worden verwerkt en gepresenteerd, zodat medewerkers vrijuit durven te spreken.

Personeelsmonitor sociale veiligheidResultaat

Onder sociale veiligheid verstaan we de problematiek van agressie en geweld waar het personeel van de openbaar vervoerbedrijven aan bloot staat. Het gaat hierbij niet om verkeersveiligheid en technische veiligheid. Het personeel beoordeelt de sociale veiligheid in en rond het openbaar vervoer in het jaar 2018 gemiddeld met een 7,0. Er is sprake van verschillen in de gegeven rapportcijfers: 48% van het totale personeel geeft een 6 of een 7. 39% waardeert de veiligheid met een 8 of hoger en 13% geeft een onvoldoende (5 of lager). Cijfers over de veiligheidsbeleving en meer gedetailleerde cijfers naar verschillende typen incidenten kunt u hier vinden.

 

Externe links

Kennisplatform CROW

Meer informatie over de personeelsmonitor?

Neem contact op met Jan-Derk van ’t Rot

Contact opnemen

Meer informatie over de personeelsmonitor?

Neem contact op met Ramon Peters

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!