Praktijkvoorbeelden van inclusieve mobiliteit

Context

De publicatie ‘Praktijkvoorbeelden Inclusieve mobiliteit’ die MuConsult in opdracht van het CROW-KpVV heeft opgesteld gaat in op het wegnemen van onzichtbare, mentale drempels die veel reizigers met een beperking ervaren. Het doel? Dat iedereen op pad kan!

In de publicatie richten we ons voor CROW-KpVV op losse, relatief eenvoudig te implementeren maatregelen om inclusieve mobiliteit te bevorderen. Idealiter kiezen overheden en ov-partners voor een complete, integrale aanpak om zelfstandig reizen te bevorderen en de aansluiting van het ov op het doelgroepenvervoer te verbeteren. Maar zo’n aanpak is complex en vereist veel doorzettingsvermogen. Voor veel overheden of regio’s is zo’n oplossing nog een brug te ver.

Werkwijze

Voor deze publicatie is de oproep gedaan via sociale media en de netwerken van CROW en de ministeries van VWS en IenW om voorbeelden aan te dragen. Samen met een werkgroep is vervolgens een selectie gemaakt. De brochure geeft dus geen volledig overzicht van alle projecten in Nederland.

Duurzaam leerlingenvervoerResultaat

De focus lag niet op het wegwerken van fysieke drempels, zoals te hoge stoepranden, lastige hekjes of deuren. Daarover is al veel informatie beschikbaar. De verzamelde praktijkvoorbeelden betreffen vooral de onzichtbare, mentale drempels voor reizigers met een beperking, die moeite hebben met het plannen, in- of uitchecken of het vinden van het juiste perron. De publicatie volgt de reiziger voorafgaand en tijdens de reis om fasegewijs praktijkvoorbeelden te laten zien van mogelijke maatregelen en oplossingen.

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Jan-Derk van ’t Rot

Contact opnemen

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Jaap Sytsma

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!