Onderzoek naar wijzigingen in het Gelderse OV-vangnet

Context

MuConsult voerde twee onderzoeken uit om het Gelderse OV-vangnet te verbeteren. Het OV-vangnet is het flexibele vervoer voor reizigers die vanwege tijd of locatie geen regulier, lijngebonden openbaar vervoer kunnen gebruiken. De aanleiding voor deze onderzoeken is tweeledig:

  1. In mei 2019 is door de provincie Gelderland vanwege de hoge prijs besloten om niet door te gaan met de pilot van het flexibele vervoersysteem Brengflex. De provincie en Avan willen lessen trekken uit de pilot met Brengflex en waren benieuwd of onderdelen van Brengflex toegepast kunnen worden in het OV-vangnet. Avan organiseert het doelgroepenvervoer en het OV-vangnet in de regio Arnhem-Nijmegen. In de rest van Gelderland zijn vijf andere uitvoeringsorganisaties hier verantwoordelijk voor. De provincie Gelderland is opdrachtgever van het OV-vangnet.
  2. De bestaande samenwerkingsovereenkomsten tussen de provincie en de zes Gelderse regio’s lopen af. De provincie Gelderland en de zes Gelderse regio’s waren benieuwd naar mogelijkheden om het OV-vangnet te verbeteren.

Werkwijze

Het eerste onderzoek bestond uit het in beeld brengen van het gebruik van het OV-vangnet door middel van zeven factsheets; een per regio en een voor de hele provincie. Hiervoor zijn ritdata geanalyseerd van de zes Gelderse regio’s en van Brengflex (Arnhem-Nijmegen). Zo kregen we inzicht in de gebruikskenmerken van de vervoersystemen en regionale verschillen en overeenkomsten.

Het tweede onderzoek was een quickscan naar de integratie van Brengflex in het OV-vangnet. Hiervoor zijn de eisen, wensen en belemmeringen van de belangrijkste groepen reizigers voor het aanvullend openbaar vervoer geanalyseerd. Ook is een inschatting gemaakt van de meerwaarde voor de verschillende groepen reizigers en het verwachte effect van de keuze voor een variant op de vervoersystemen. Met stakeholders discussieerden we over zowel de data-analyse als de mogelijke veranderingen in het OV-vangnet. Op basis hiervan stelden we vier varianten voor de toekomstige invulling van het OV-vangnet op en zijn er aanbevelingen voor wijzigingen opgesteld. Deze aanbevelingen zijn op zowel de factsheets als de quickscan verwerkt.

Gelderse OV-vangnet Brengflex

Resultaat

De factsheets en de quickscan laten zien dat er kansen zijn om het OV-vangnet te versterken. Dit kan door het integreren van onderdelen van Brengflex in het OV-vangnet en door het aanpassen van kenmerken van het OV-vangnet. Kenmerken zoals halte-tot-halte vervoer en de app, kunnen worden toegepast in het OV-vangnet. Uit gesprekken met belanghebbenden en de toetsing van ritdata van Versis, Avan en Brengflex, blijkt dat het OV-vangnet naar verwachting versterkt wordt door wijzigingen door te voeren. Ook andere verbetermogelijkheden dragen naar verwachting bij aan een OV-vangnet dat vervoer biedt dat past bij het doel: het bieden van vervoer op locaties en tijdstippen waar geen regulier OV beschikbaar is. Voorbeelden van verbetermogelijkheden zijn het bieden van korting in de daluren, een aansluitgarantie op OV-knooppunten en het introduceren van een app voor inzicht in aankomsttijd, kenteken en de chauffeur van het voertuig.

 

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Jaap Sytsma

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!