Ontwikkeling penetratiegraad ADAS in nieuw verkochte auto’s

Context

Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) ondersteunen de autobestuurder in het uitvoeren van taken tijdens het autorijden. Het gaat om systemen die de bestuurder informeren, waarschuwen of ingrijpen in het gedrag van het voertuig bij taken. Denk bijvoorbeeld aan navigeren, afstand houden, koers houden, detectie van obstakels, automatisch inhalen en inparkeren. Van het veilig gebruik van deze systemen wordt een gunstige bijdrage verwacht aan verkeersveiligheid, doorstroming en andere beleidsdoelen.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vroeg MuConsult een onderbouwde inschatting te maken van de ontwikkeling van de penetratiegraad van ADAS in nieuw verkochte personenauto’s, in het hele wagenpark en in de kilometers die worden afgelegd met voertuigen die zijn uitgerust met ADAS.

Werkwijze

Het project richt zich op de systemen die nu al in het Nederlandse wagenpark te vinden zijn en op systemen die door Europese regelgeving verplicht worden gesteld. Dit geldt vanaf 2022 in nieuw ontworpen automodellen en vanaf 2024 in alle nieuw geregistreerde auto’s. Verschillende effecten beïnvloeden de penetratiegraad van ADAS. Om de beschikbare kennis over de invloedsfactoren bij elkaar te brengen en te verdiepen voerde MuConsult een literatuurstudie uit en organiseerden we vervolgens een workshop met ADAS experts. Ook voerden we een kwantitatieve analyse uit van de penetratiegraad van ADAS in de nieuwverkopen, in het wagenpark en de voertuigkilometers en de tijdlijn van deze ontwikkeling.

Ontwikkeling penetratiegraad ADAS in nieuw verkochte auto’s

Resultaat

In dit project is breed inzicht verkregen in de factoren die van invloed zijn op de penetratiegraad van ADAS. Ons onderzoek bracht kennis bij elkaar over een groot aantal factoren die van invloed zijn op de penetratiegraad. Zo speelt de wettelijke verplichting in 2022 voor nieuwe modellen en in 2024 voor alle nieuw verkochte personenauto’s een belangrijke rol in de ontwikkeling van de penetratiegraad van ADAS. Daarnaast is er een sterke groei in de verkoop van elektrische voertuigen die relatief vaak uitgerust zijn met ADAS die de penetratie van systemen versnelt.

De Europese verplichting zal er naar verwachting voor zorgen dat rond 2040 de verplichte systemen een penetratiegraad in het wagenpark bereiken van ongeveer 80%. Verschillende van de onverplichte veiligheidssystemen zijn nu al gemeengoed in nieuw verkochte voertuigen. De verwachting is dat de penetratiegraad van deze systemen in het wagenpark ook in 2040 ongeveer 80% bedraagt. Van de overige onverplichte systemen wordt verwacht dat de maximale penetratiegraad in de nieuw verkochte voertuigen rond 80% ligt. De penetratiegraad van deze systemen in het wagenpark zal uiteindelijk naar deze waarde toegroeien, maar pas na 2050 worden bereikt.

De penetratiegraad in de voertuigkilometers verloopt sneller dan die in het voertuigpark. Dit is een gevolg van het feit dat nieuwere auto’s, die relatief vaak voorzien zijn van ADAS, gemiddeld een hoger jaarkilometrage hebben dan oudere auto’s die relatief minder vaak zijn voorzien van ADAS. Een drijvende kracht hierbij is dat een aanzienlijk deel van de nieuw verkochte voertuigen wordt ingezet als leaseauto (circa 40%) en leaseauto’s in het algemeen een hoger kilometrage hebben dan privé auto’s.

De belangrijkste invloedsfactoren op de penetratiegraad in de nieuw verkochte voertuigen en het wagenpark zijn de aankomende Europese verplichting voor een deel van de systemen. Daarnaast spelen positieve ervaringen van bestuurders met de systemen een belangrijke rol, omdat daardoor het vertrouwen in de systemen groeit, wat er voor zorgt dat consumenten bereid zijn om ze aan te schaffen, te gebruiken en hun ervaringen te delen met anderen. Daarbij speelt een grote rol dat automobilisten goed weten van welke systemen hun voertuig is voorzien en hoe ze die veilig moeten gebruiken.

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Rinus Haaijer

Contact opnemen

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Peter van Bekkum

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!