Langeafstandsbusvervoer

Context

De afgelopen tien jaar maakte het langeafstandsbusvervoer in Europa een explosieve groei door. Ook in Nederland is het langeafstandsbusvervoer flink toegenomen. De competitieve prijs-comfort verhouding heeft ervoor gezorgd dat steeds meer mensen gebruik maken van deze lijndiensten. De introductie van langeafstandsbussen gaat echter niet zonder slag of stoot. Rijk, concessieverleners, concessiehouders, langeafstandsbus-aanbieders en gemeenten hebben te maken met uitdagingen door de bijzondere positie van het langeafstandsbusvervoer. Dit biedt voor alle partijen uitdagingen door de verschillen die er zijn in halteerdynamiek, punctualiteit en lijnvoering. In Maastricht was er op het stads-en streekbusstation geen ruimte meer voor internationale lijndiensten. Daarom werd een tijdelijke halte aangelegd aan de oostzijde van het station. De nieuwe locatie bleek naar verloop van tijd te klein voor het aantal bussen, reizigers zorgden voor overlast en er waren geen voorzieningen voor reizigers. MuConsult adviseerde de gemeente Maastricht bij de ontwikkeling van een internationaal busstation. De Gemeente Maastricht besloot tijdens de ontwikkeling van het stationsgebied een internationaal busstation te realiseren. Dit wordt onderdeel van het internationale knooppunt Maastricht.

Werkwijze

Voor de impactstudie van de herziene wetgeving voerde MuConsult gesprekken met een grote groep stakeholders binnen het langeafstandsbusvervoer. Daarnaast is er een literatuurstudie gedaan naar de impact van het vervoer op openbaar vervoer met een concessie. Een vergelijk tussen reizen met het langeafstandsbusvervoer en ander openbaar vervoer per spoor en over de weg is gemaakt om de aantrekkelijkheid in te schatten. Op basis van de verzamelde informatie is de impact bepaald op de organisatie van het openbaar vervoer in Nederland.

Ondersteuning

De ondersteuning van de gemeente Maastricht bestond uit het organiseren van overleggen met de aanbieders van langeafstandsbusdiensten en daarmee overeenstemming bereiken over tijdelijke haltelocaties, eisen voor het nieuwe busstation en de wensen voor de gebruiksvoorwaarden. Daarnaast is ondersteuning geboden in het uitwerken van de gebruiksvoorwaarden en deze klaar maken voor ondertekening door de gebruikers. Ook beantwoordde MuConsult de vragen van de gemeente Maastricht op het vlak van toegankelijkheid, voorzieningen, toegangssystemen en gebruiksvergoeding en sprak MuConsult met de provincie Limburg over het verlenen van ontheffingen.

bushalte langeafstandsbusvervoerResultaat

Op basis van de impactstudie heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het standpunt in de Europese Commissie niet aan te passen. Nederland staat positief tegenover de ontwikkeling van aantrekkelijk internationaal busvervoer. Aandachtspunten blijven wel de uitwerking van de economische evenwichtstoets voor nieuwe toetreders tot de markt en de uitwerking van het begrip busterminal.

Het internationaal busstation van Maastricht wordt opgeleverd op 13 januari 2020. In aanloop tot dat moment zijn de contracten getekend en is het busstation uitgebreid getest.

Meer informatie over langeafstandsbusvervoer?

Neem contact op Roeland Pieper

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!