Zero Emissie Busvervoer in provincie Fryslân

Context

Met het bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer hebben de 14 vervoersautoriteiten (de provincies, Vervoerregio Amsterdam en Metropool Rotterdam Den Haag) zich uitgesproken toe te werken naar uitstootvrij openbaar busvervoer in 2030. Dit betekent dat al het materieel vervangen moet worden door elektrische bussen (batterij of waterstof). Op 27 september 2017 hebben de Staten van Fryslân een amendement aangenomen waarin de ambitie is uitgesproken dat het openbaar vervoer van Fryslân in 2025 emissieloos bij de uitlaat is. De provincie vroeg MuConsult een verkenning van de mogelijkheden en consequenties uit te voeren.

Werkwijze

De aanpak is gebaseerd op een ‘trechtermodel’, waarbij achtereenvolgens is gekeken naar:

  • Hoe ziet het OV in Fryslân eruit en welke technieken zijn realistisch om de doelstelling te bereiken?
  • Wat zijn de consequenties wanneer al het busvervoer in 2022 emissieloos is?
  • Welke keuzes met de provincie maken in aanloop naar een nieuwe concessie met emissieloos busvervoer?
  • Wat zijn de beleidsrichtingen bij een gelijkblijvend budget?
  • Wat zijn de inactieven op het mobiliteitsvlak in Fryslân en hoe kan het busvervoer dit versterken?

Zero Emissie busvervoerResultaat

Het onderzoek gaf inzicht in welke technieken geschikt zijn voor de Friese concessie, hoe groot de transitie is, wat de kosten zijn en welke keuzes de provincie moet maken op weg naar zero emissie busvervoer. Gezien de betaalbaarheid van batterij-elektrische bussen is dit de meest aantrekkelijke techniek. Gevolg is wel dat op de lange lijnen in Fryslân vaak moet worden bijgeladen. Dit zorgt voor een langere omlooptijd. Doordat er meer en duurdere bussen nodig zijn, betekent dit een stijging in kosten. Zonder extra financiële middelen moet de provincie keuzes maken om toch emissieloos busvervoer te kunnen realiseren.

Meer informatie over zero emissie?

Neem contact op met Jan-Derk van ’t Rot

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!