Ex-ante effectbepaling Smart Mobility

Context

Smart Mobility is een belangrijke pijler van SmartwayZ.NL, de samenwerkingsorganisatie van de Krachtenbundeling in Zuid-Nederland. Via Innovatie en Ontwikkeling, Shared Services en gebiedsgerichte realisatie stimuleert de Krachtenbundeling de ontwikkeling en het inzetten van Smart Mobility oplossingen. De zeven regio’s van Brabant en Limburg organiseren uitvoeringskracht in de regio om regionale werkprogramma’s tot uitvoering te brengen met ondersteuning van de Shared Services. De Programmaraad van SmartwayZ.NL wil inzicht in de verwachte impact van de regionale werkprogramma’s. MuConsult voerde deze ex-ante effectbepaling Smart Mobility uit.

Werkwijze

De gehanteerde werkwijze komt voort uit onze jarenlange ontwikkeling van dashboards en vuist- en rekenregels in verschillende regio’s. Bijvoorbeeld Zuid-Limburg, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. In combinatie met een groot aantal evaluaties die wij uitvoeren voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en andere partners, zoals Meta Evaluatie Spitsmijdenprojecten, Ex-post Evaluatie Talking Traffic, Geclusterde Effectmetingen en Landelijk Reizigersonderzoek. Wij bepalen de effecten van maatregelen op postcode 4 niveau door:

  1. alle geprogrammeerde activiteiten te inventariseren
  2. deze te vertalen naar archetypen maatregelen met bijbehorende vuist- en rekenregels,
  3. per locatie de omvang van de doelgroep te bepalen en deze te vermenigvuldigen met de vuist- en rekenregels
  4. de veranderingen op postcode 4 niveau toe te delen aan het regionale autonetwerk.

Het resultaat is een overzicht van activiteiten, het aantal vermeden autoverplaatsingen, de gereduceerde CO2 uitstoot en de gereduceerde voertuig-verliesuren. Dit geldt zowel per regio als wegvak (zie figuur).

Ex-ante effectbepaling Smart MobilityResultaat

Het resultaat van de studie is dat de regio’s en Programmaraad inzicht hebben verkregen in de impact van hun werkprogramma’s en de totale impact van de vijf doorgerekende pakketten. Deze inzichten geven sturingsinformatie om goede afwegingen te maken tussen het realiseren van directe impact met projecten die al in de implementatiefase zitten enerzijds en investeren in het mobiliteitssysteem van de toekomst via innovatie en ontwikkeling van vernieuwende mobiliteitsconcepten anderzijds. Het project heeft ertoe geleid dat de Programmaraad de methode heeft vastgesteld als onderdeel van de programmeringscyclus en opdracht heeft gegeven om de methode verder door te ontwikkelen zodat er nog meer effecten meegenomen worden.

MuConsult is marktleider monitoring en evaluatie van korte termijn maatregelen Smart Mobility. Wij verbinden alle kennis uit onze projecten tot een groter geheel. Dit stelt ons in staat om dit soort projecten voor u uit te voeren.

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Casper Stelling

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!