Mobility as a Service pilots Leidsche Rijn en Limburg

Context

Het is duidelijk dat Mobility as a Service (MaaS) een belangrijke rol gaat spelen in de (volgens sommigen fundamentele) veranderingen in ons mobiliteitssysteem. Er is sprake van ontwikkeling die mogelijk gereguleerd moet worden. Deze ontwikkeling is het gevolg van nieuwe technologische mogelijkheden en een transitie in ons mobiliteitssysteem. Daarom werken het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en zeven regionale overheden samen aan de implementatie van MaaS. Het white paper van IenW vormt de stip op de horizon voor beleid. De regio’s focussen op de opzet en uitvoering van onderscheidende pilots. De praktijkproeven hebben gemeenschappelijk dat zij opschaalbaar moeten zijn en dat het hoofddoel is om te leren. De MaaS pilot Leidsche Rijn is de eerste pilot die is gegund.

Werkwijze

MuConsult was betrokken bij de opzet, aanbesteding en uitvoering van twee van de zeven MaaS pilots: MaaS pilot Leidsche Rijn en Grenzeloze mobiliteit Limburg. In opdracht van de samenwerkende overheden (Rijk, provincie en gemeenten) speelden onze projectleiders Jaap Sytsma en Casper Stelling een centrale rol bij het ontstaan van de huidige structuur en de opzet en uitvoering van de twee pilots. Als kwartiermaker en later als projectleider waren zij betrokken bij de uitwerking van de praktijkproef. Dit betrof onder andere een focus op de grensoverschrijdende component in Limburg en op het gebruiksgemak voor de eindgebruiker in Utrecht. Jaap en Casper zetten hierbij eerst projectteams op met alle benodigde disciplines en vertegenwoordiging van alle overheden. Vervolgens creëerden ze draagvlak bij alle relevante stakeholders, waaronder mobiliteitsaanbieders, OV-bedrijven en een breed scala aan disciplines van de betrokken overheden.

Nadat de landelijke raamovereenkomst gereed was, vertaalde MuConsult voor Goedopweg namens de regio Utrecht de beleidswensen naar een Programma van Eisen en gunningsleidraad. Hierna coördineerden Jaap en Casper de aanbesteding en gunningsprocedure. De pilot in Leidsche Rijn is in juli 2019 als eerste van de zeven landelijke praktijkproeven gegund aan Innovactory met hun MaaS-dienst TRIPPS. In Leidsche Rijn was Jaap vervolgens betrokken bij de implementatie van TRIPPS. Deze MaaS-dienst wordt in het voorjaar van 2020 beschikbaar gesteld aan alle inwoners van Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern. Snel daarna zal worden toegewerkt naar een landelijke opschaling.

MaaS pilot Leidsche Rijn UtrechtResultaat

De bijdrage van MuConsult aan de MaaS pilots in Utrecht en Limburg en de actieve deelname aan de landelijke werkgroepen heeft twee praktijkgerichte praktijkproeven opgeleverd. De aanpak heeft geleid tot een focus op leren en draagvlak bij alle betrokkenen, waaronder aanbieders, OV bedrijven en overheden. Daarbij focust Leidsche Rijn inhoudelijk bewust op de eindgebruiker en Limburg bewust op de grensoverschrijdende component.

Externe links

Goed op Weg
CVS Papers

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Jaap Sytsma

Contact opnemen

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Casper Stelling

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!