Inbesteding Stadsvervoer

 

Context

Op grond van de Wet personenvervoer 2000 zijn provincies en vervoerregio’s verplicht hun stads-, streek- en regionaal spoorvervoer aan te besteden. De Wet aanbestedingsvrijheid OV grote steden maakt echter een uitzondering wat betreft het openbaar vervoer in en rond Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Dit vanwege de complexiteit van het openbaar vervoer. De Vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) hebben hiervan gebruik gemaakt door het stadsvervoer onderhands aan GVB, HTM en RET te gunnen. Dit wordt inbesteding van stadsvervoer genoemd.

 

Inbesteding stadsvervoer

Werkwijze

MuConsult ondersteunde en adviseerde de Vervoerregio Amsterdam en de MRDH bij de inrichting, verlening en herziening van de lopende concessies voor het stadsvervoer in en rond Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Onze rol omvatte:

  • inhoudelijke uitwerking van deze concessies, waaronder het opstellen het opstellen van de Nota van Uitgangspunten, het Programma van Eisen en de Reactienota, het Concessiebesluit, de Financiële Paragraaf/Subsidiebeschikking en het Biedingsdocument;
  • advisering over de biedingen van de vervoerders; en
  • voorbereiding van en advisering tijdens gesprekken met vervoerders over de concessievoorwaarden en biedingen.

 

Concessies

De Vervoerregio Amsterdam was opdrachtgever voor de concessie Amsterdam. de MRDH voor de concessies Rail Haaglanden, Rail Rotterdam, Busconcessie Haaglanden-Stad en Busconcessie Rotterdam en omstreken. Voor de concessie Amsterdam leidde MuConsult tevens een werkgroep met vertegenwoordigers van de vervoerregio Amsterdam en GVB die belast was met het selecteren van relevante prestatie-indicatoren in combinatie met een aantal financiële prikkels. Momenteel adviseert MuConsult de Vervoerregio Amsterdam bij de verkenning naar een mogelijke nieuwe concessie Amsterdam [link naar de regioraadsstukken van december 2019]. Ter voorbereiding op de verlening van de concessie Rail Rotterdam inventariseerde MuConsult afspraken tussen partijen over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden en bracht op basis hiervan advies uit over de inrichting van de nieuwe concessie. Op basis hiervan koos de vervoerregio MRDH om aan HTM en RET integrale concessies te verlenen die zowel de exploitatie van het railvervoer in respectievelijk Den Haag en Rotterdam als het beheer en onderhoud van strategische middelen zoals materieel en railinfrastructuur omvatten.

Resultaat

De inbestede concessie Amsterdam is in 2012 in werking getreden en in 2015 herzien. De concessies Rail Haaglanden en Rail Rotterdam zijn in 2016 en de busconcessies Haaglanden-Stad en Rotterdam en omstreken zijn in 2019 in werking getreden.

Meer informatie over inbesteding?

Neem contact op met Edward Rosbergen

Contact opnemen

Meer informatie over inbesteding?

Neem contact op met Jan-Derk van ’t Rot

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!