Onderzoeks- en adviesbureau MuConsult uit Amersfoort levert onafhankelijk advies over de relatie tussen ruimte en mobiliteit. Ruimtelijke ontwikkelingen hebben invloed op de mobiliteit. Mobiliteitsontwikkelingen hebben weer weerslag op de ruimte. Wij kijken naar hoe we ervoor kunnen zorgen dat de mobiliteitsdoelen en ruimtelijke beleidsdoelen elkaar niet bijten, maar juist versterken.

Ons adviesbureau voor mobiliteit en ruimte doet onafhankelijk onderzoek

Ruimtelijke programma’s over wonen, werken, voorzieningen, natuurherstel en andere functies hebben gevolgen voor de mobiliteit. Maar wat zijn die gevolgen precies en hoe groot zijn ze? En hoe kan de gebiedsontwikkeling integraal worden aangepakt? Duurzame groei vraagt om een afweging tussen bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Ons adviesbureau levert advies over mobiliteit en ruimte en helpt u bij diverse mobiliteitsvraagstukken, door de effecten van ruimtelijke ingrepen te doorgronden. Met verkeers- en ruimtelijke interactiemodellen gaan we op zoek naar een ‘win-win’ oplossing. Zo geven we bijvoorbeeld advies voor verschillende bereikbaarheidsoplossingen.

Als adviesbureau onderzoeken wij diverse vraagstukken

Een goed voorbeeld van een onderwerp dat valt onder mobiliteit en ruimte, is het parkeerbeleid. MuConsult ondersteunt overheden bij de ontwikkeling van toekomstvast parkeerbeleid. We kijken naar ‘klassieke’ instrumenten als normering, tariefstelling en bewegwijzering, maar ook naar de moderne uitdagingen van parkeerrechten, open data, parkeergedrag en parkeren op afstand. Een ander voorbeeld waar we ons met ons adviesbureau over het domein ruimte en mobiliteit mee bezighouden, zijn de zogenaamde mobiliteitshubs. Daarnaast ondersteunen wij ook overheden bij de ontwikkeling van integrale strategieën op nationale, regionale en lokale schaal voor de (door)ontwikkeling van treinstations, bushaltes, Park & Ride-voorzieningen en deelauto- en deelfietsstations tot moderne, multimodale hubs die aansluiten bij de mobiliteitsvraag van de toekomst. Dit doen wij om de realisatie van multimodale netwerken met ruimte voor nieuwe mobiliteitsvormen te bevorderen – en daarmee de bereikbaarheid van stedelijke gebieden veilig te stellen.

Neem contact met ons op voor meer informatie

MuConsult levert advies in diverse werkvelden. Wilt u meer weten over wat wij als adviseur voor mobiliteit en verkeer voor u kunnen betekenen? Of wilt u een keer vrijblijvend met ons deskundige team in gesprek gaan? Neem dan contact met ons op. U bereikt ons via e-mailadres info@muconsult.nl of via telefoonnummer (033) 465 50 54.

Meer informatie over dit werkveld?

Neem contact op met Jan-Derk van ’t Rot

Contact opnemen

Meer informatie over Parkeren?

Neem contact op met Luuk Peters

Contact opnemen

Voorbeeldprojecten

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!