Ruimte en Mobiliteit

Ruimtelijke ontwikkelingen hebben hun invloed op de mobiliteit. Mobiliteitsontwikkelingen hebben weer weerslag op de ruimte. Hoe ervoor te zorgen dat mobiliteitsbeleidsdoelen en ruimtelijke beleidsdoelen elkaar niet bijten maar juist versterken? MuConsult doet onderzoek naar en adviseert over de relatie tussen ruimte en mobiliteit.

Ruimtelijke programma’s over wonen, werken, voorzieningen, natuurherstel en andere functies hebben gevolgen voor de mobiliteit. Maar wat zijn die gevolgen precies en hoe groot zijn ze? En hoe kan de gebiedsontwikkeling integraal worden aangepakt? Duurzame groei vraagt om een afweging tussen bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Wij helpen u de effecten van ruimtelijke ingrepen te doorgronden met quick scans en gaan met (verkeers- en ruimtelijke) interactiemodellen op zoek naar een ‘win-win’ oplossing.

 

Een ruimte/mobiliteit-onderwerp bij uitstek is parkeren. MuConsult ondersteunt overheden bij de ontwikkeling van parkeer- en Park & Ride beleid. We kijken naar ‘klassieke’ punten als normering, tariefstelling en bewegwijzering, maar ook naar de moderne uitdagingen van parkeerrechten, open data, parkeergedrag en parkeren op afstand.

 

Een ander voorbeeld binnen het (interessante) domein Ruimte en mobiliteit zijn de zogenaamde mobiliteitshubs. MuConsult ondersteunt overheden bij de ontwikkeling van integrale strategieën op nationale, regionale en lokale schaal voor de (door)ontwikkeling van treinstations, bushaltes, Park & Ride-voorzieningen en deelauto- en deelfietsstations tot moderne, multimodale hubs die aansluiten bij de mobiliteitsvraag van de toekomst. Dit doen wij om de realisatie van multimodale netwerken met ruimte voor nieuwe mobiliteitsvormen te bevorderen – en daarmee de bereikbaarheid van stedelijke gebieden veilig te stellen.

Meer informatie over dit werkveld?

Neem contact op met Casper Stelling

Contact opnemen

Meer informatie over Parkeren?

Neem contact op met Luuk Peters

Contact opnemen

Voorbeeldprojecten

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!