Concessieverlening en concessiebeheer

Voor provincies en vervoerregio’s vormen concessies een belangrijk instrument voor de realisatie van hun mobiliteits- en ov-beleidsdoelstellingen. Het proces van concessieverlening is echter intensief en complex. Hoe alles zó te organiseren dat de concessies inderdaad bijdragen aan de beleidsdoelen?

De concessieverlening is een meerjarig proces dat start met het formuleren van beleidsdoelen en de vertaling daarvan in concessievoorwaarden. Daarna volgt de concessieverlening zelf en ten slotte de implementatie en het beheer van de concessie. De ervaringen met de uitvoering van de concessie vormen weer belangrijke input voor de volgende concessie.

 

Eenvoudig is dit alles allerminst. Want hoe vertaal je beleidsdoelen naar concessievoorwaarden? Hoe schep je ruimte voor innovatie? Hoe formuleer je voorwaarden die maar voor één uitleg vatbaar zijn, maar die de vervoerders toch ruimte bieden om tijdens de looptijd van de concessie op nieuwe ontwikkelingen in te spelen? Hoe zorg je ervoor dat voorwaarden ook worden nageleefd?

 

Al sinds 2001 adviseert en ondersteunt MuConsult provincies en vervoerregio’s bij de concessieverlening en het concessiebeheer van hun ov-concessies. Denk aan het opstellen van Nota’s van Uitgangspunten, Programma’s van Eisen en Bestekken, marktconsultaties, het doorlopen van aanbestedings- en beoordelingsprocedures en het organiseren en uitvoeren van het concessiebeheer. Wij geven vervoerkundige ondersteuning bij plannen voor netwerkontwikkeling). Wij helpen bij het opstellen van realistische businesscases. Wij brengen kennis en expertise in als het gaat om implementatie van emissievrij busvervoer, integratie van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. Ook borgen we de afstemming tussen ov en MaaS en aanvullende mobiliteitsdiensten en de monitoring van en sturing op concessievoorwaarden en prestaties.

Meer informatie over dit werkveld?

Neem contact op met Edward Rosbergen

Contact opnemen

Voorbeeldprojecten

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!