OV-Visie, beleid en netwerkontwikkeling

Welke rol speelt het openbaar vervoer in een provincie, regio of stad? Wie maken er gebruik van? Moet het openbaar vervoer de (algemene) doelstellingen ondersteunen of andersom? Welke maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen zijn te verwachten en hoe speel je daarop in?

Advies- en onderzoekswerk op het gebied van openbaar vervoer is al sinds het ontstaan van MuConsult een van de pijlers van ons werk. Samen met opdrachtgevers zoekt MuConsult naar de landelijke en regiospecifieke kansen en uitdagingen voor het openbaar vervoer. Geen standaardverhalen, maar maatwerk gebaseerd op algemeen geaccepteerde inzichten en voortbouwend op positieve ervaringen in binnen- en buitenland. En met een creatieve blik voor de lokale situatie.

 

Omdat (meestal) niet alles kan, hebben we diverse methodes ontwikkeld om inzicht te krijgen in het keuzeproces, om keuzes te maken en om draagvlak te creëren. Met onze tools – die op maat gemaakt worden voor uw vraag – kunnen we bestuurders, werkgroepen, belangengroepen of bewoners meenemen in het keuzeproces en helpen bij het afwegen van belangen.

 

Kort gezegd ondersteunen we overheden bij de vormgeving, uitvoering en evaluatie van het ov-beleid. We helpen bij de visievorming en zorgen voor een realistische uitwerking door middel van beleidskaders. Een goede visie is immers een haalbare visie.

Meer informatie over dit werkveld?

Neem contact op met Jan-Derk van ’t Rot

Contact opnemen

Voorbeeldprojecten

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!