Als adviesbureau voor gespecialiseerd in openbaar vervoer, zijn wij bij MuConsult dagelijks bezig met diverse vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan welke rol het openbaar vervoer speelt in een provincie, regio of stad? En wie maken er gebruik van? Moet het openbaar vervoer de (algemene) doelstellingen ondersteunen, of andersom? En welke maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen zijn te verwachten en hoe speel je daarop in?

Wij zijn al jaren úw onafhankelijk adviesbureau op het gebied van openbaar vervoer

Advies- en onderzoekswerk op het gebied van mobiliteitsvraagstukken in het openbaar vervoer, is al sinds de start van ons onderzoeks- en adviesbureau een van de pijlers van ons werk. Samen met opdrachtgevers zoekt MuConsult naar de landelijke en regiospecifieke kansen en uitdagingen voor slimme bereikbaarheidsoplossingen in het openbaar vervoer. We bieden als adviseur geen standaard oplossingen, maar maatwerk gebaseerd op algemeen geaccepteerde inzichten in het openbaar vervoer. We bouwen voort op positieve ervaringen in binnen- en buitenland en kijken met een creatieve blik naar de lokale situatie, zoals bij aanbestedingen in het openbaar vervoer.

Omdat (meestal) niet alles kan, hebben we diverse methodes ontwikkeld om inzicht te krijgen in het keuzeproces, om afwegingen te maken en om draagvlak te creëren. Met onze tools – die op maat gemaakt worden voor uw vraag – kunnen we bestuurders, werkgroepen, belangengroepen of bewoners meenemen in het keuzeproces en helpen bij het afwegen van belangen zoals bij sociale veiligheid in het openbaar vervoer.

Benader ons voor meer informatie of antwoord op uw vragen

Kort gezegd ondersteunen we als adviesbureau overheden bij de vormgeving, uitvoering en evaluatie van het beleid in het openbaar vervoer. We helpen bij de visievorming en zorgen voor een realistische uitwerking door middel van beleidskaders. Een goede visie is immers een haalbare visie. Bent u benieuwd wat wij met ons adviesbureau nog meer doen? Bekijk de projecten waar wij ons mee bezig houden. Neem contact met ons op als u meer informatie wilt. U benadert ons via e-mailadres info@muconsult.nl of via telefoonnummer (033) 465 50 54.

Meer informatie over dit werkveld?

Neem contact op met Jan-Derk van ’t Rot

Contact opnemen

Voorbeeldprojecten

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!