Onafhankelijk advies

Betrouwbaar onderzoek

Wetenschappelijke kennis

Samen met overheden en belanghebbenden streven we er bij MuConsult naar om het gevoel van sociale veiligheid in het openbaar vervoer te verbeteren, zowel voor werknemers als voor reizigers. Wij brengen onafhankelijk advies uit op basis van analyses en eigen onderzoeken. Dit advies delen we met decentrale overheden, die zo hun plan van aanpak kunnen verbeteren.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Wilt u meer informatie ontvangen of vrijblijvend een afspraak maken? Neem dan gerust contact met ons op!

Samen verbeteren we het gevoel van sociale veiligheid in het openbaar vervoer

Als adviesbureau voor mobiliteit en ruimte onderzoeken we regelmatig diverse kwesties in het openbaar vervoer. We analyseren data samen met overheden en belanghebbenden en komen samen tot een maatregelenpakket, op basis van strategisch omgevingsmanagement. Met deze maatregelen willen we onder andere het gevoel van sociale veiligheid in het openbaar vervoer verbeteren. Dit biedt betere mogelijkheden voor doelgroepenvervoer en zorgt voor een inclusievere maatschappij.

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt

Bent u benieuwd in welke werkvelden wij werkzaam zijn en hoe we samen met u de sociale veiligheid in het open baar vervoer willen verbeteren? Neem contact met ons op voor meer informatie over de mobiliteitsvraagstukken waar we ons mee bezig houden. Ons deskundige team staat u graag te woord over onze projecten. Ook als u wensen of ideeën heeft over mobiliteitskwesties, neemt u contact met ons op.

Mobiliteitstransitie in Trends 2023, MuConsult bereikbaarheid, Vervolgonderzoek Betalen naar Gebruik

Vragen? Wij komen graag met u in contact!