Strategisch omgevingsmanagement is essentieel om tot oplossingen te komen die werken én recht doen aan uiteenlopende belangen. Overheden pakken namelijk maatschappelijke problemen steeds vaker samen met externe stakeholders op. Zo kan het gebeuren dat wegbeheerders in verband met aanstaande grootschalige werkzaamheden de samenwerking zoeken met weggebruikers, werkgevers, logistieke partners, enzovoort.

Wij denken met u mee in strategisch omgevingsmanagement

MuConsult uit Amersfoort kan overheden voorzien van strategisch omgevingsmanagement en advies voor diverse mobiliteitsvraagstukken. In de voorbereidende fase van een beleids- of planproces brengen we de relevante issues en factoren, hun belangen en mogelijkheden om het proces te beïnvloeden en hun onderlinge relaties in beeld. Op basis van deze inzichten bepalen we hoe stakeholders het beste betrokken kunnen worden. We analyseren de problemen en uitgaande van een gedragen ‘probleembesef’ werken we samen met de stakeholders oplossingen uit, met co-creatie- en participatiemethoden. Op deze manier kunnen we bijvoorbeeld samen de sociale veiligheid in het openbaar vervoer verbeteren.

Laat ons u helpen met diverse kwesties

Wij hebben uiteenlopende methoden om belanghebbenden te betrekken bij de toetsing van maatregelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan serious gaming en de inzet van quickscan modellen, die het effect van een keuze direct inzichtelijk maken tijdens bijeenkomsten met de betrokkenen. De kern van deze aanpak is dat de stakeholders inzicht krijgen in alle afwegingen en de invloed van hun eigen keuzes op het totale plaatje. Dit vergroot het begrip voor het gehele maatregelenpakket. Tot slot creëren we draagvlak voor de monitoring en evaluatie en de spelregels voor eventuele bijsturingsmogelijkheden. We zien daarbij toe op een continue betrokkenheid van de stakeholders. Zo helpen we overheden om deze vaak complexe projecten tot een goed en gedragen einde te brengen.

Neem contact met ons op als u vragen heeft

Als adviseur voor kwesties in openbaar vervoer helpen we overheden projecten tot een goed en gedragen einde te brengen met strategisch omgevingsmanagement. Bekijk de werkvelden waarin wij werkzaam zijn voor meer informatie over onze werkzaamheden. Heeft u nog vragen of wilt u vrijblijvend een afspraak maken? Neem dan contact met ons op. U bereikt ons via telefoonnummer (033) 465 50 54 of via e-mailadres info@muconsult.nl.

Meer informatie over dit werkveld?

Neem contact op met Jan-Derk van ’t Rot

Contact opnemen

Meer informatie over dit werkveld?

Neem contact op met Paul Plazier

Contact opnemen

Voorbeeldprojecten

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!