Inclusieve mobiliteit

In Nederland hebben ongeveer twee miljoen mensen een beperking. Reizen van A naar B met collectief vervoer is dan lang niet altijd gemakkelijk, of ze nu het openbaar vervoer of het doelgroepenvervoer gebruiken. Hoe ervoor te zorgen dat ook mensen met een (mobiliteits)beperking vlot van A naar B komen?

Mensen met een (mobiliteits)beperking hebben soms moeite om zelfstandig bij een bushalte of station te komen. Ze hebben misschien hulp nodig bij het instappen. In andere gevallen voelen mensen met een beperking zich minder welkom, omdat de klantvriendelijkheid weleens te wensen overlaat. Ook is de reisinformatie over toegankelijkheid lang niet altijd actueel.

 

Voor reizigers met een (mobiliteits)beperking zou vervoer echter net zo vanzelfsprekend moeten zijn als voor andere mensen. Want ondanks hun beperking willen zij zoveel mogelijk de eigen regie over hun dagelijks leven behouden: zelf bepalen hoe en wanneer ze ergens heengaan bijvoorbeeld. We noemen dit inclusieve mobiliteit.

 

MuConsult helpt gemeenten en provincies op weg bij beleid voor inclusieve mobiliteit. Wij beschikken over uitgebreide inhoudelijke kennis op het gebied van doelgroepenvervoer, openbaar vervoer, flexibele vervoersystemen en Mobility as a Service. Wij bieden onder meer (maar niet uitsluitend) vervoerkundige kennis, kennis van organisatiemodellen, kennis van de reispatronen en behoeftes vanuit verschillende regelingen van doelgroepenvervoer, financiële kennis met betrekking tot het doorrekenen van verschillende scenario’s en kennis van relevante wet- en regelgeving.

Meer informatie over dit werkveld?

Neem contact op met Jan-Derk van ‘t Rot

Contact opnemen

Voorbeeldprojecten

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!