Vernieuwende Mobiliteit

De ontwikkelingen gaan snel in de wereld van mobiliteit. Voertuigen worden steeds autonomer en groener, ITS is behalve intelligent nu ook connected, de hoeveelheid beschikbare data groeit exponentieel, veelbelovende diensten als Mobility as a Service dienen zich aan en en passant verandert de rolverdeling tussen overheid (wegbeheerder) en markt (serviceproviders). Hoe vind je daar als overheid je weg in?

MuConsult ondersteunt overheden bij het vormgeven, uitvoeren en evalueren van beleid gericht op innovaties en transities. Neem de transities naar automatische voertuigen en de energietransitie naar elektrische- en brandstofcelvoertuigen. Is het zinvol hiervoor een innovatiepad uit te stippelen? Welke kansen biedt een pilot, bijvoorbeeld met zelfrijdende voertuigen (shuttles)? En hoe zorgen we ervoor dat de beschikbaarheid van oplaadpunten gelijke tred houdt met de elektrificatie?

 

Een transitie van een heel andere orde betreft de taakverdeling tussen overheid en markt. Private serviceproviders zullen in de toekomst steeds meer mobiliteits- en verkeersmanagementtaken uitvoeren, al dan niet in opdracht van wegbeheerders. Overheden moeten hiervoor wel hun data op orde krijgen, in ieder geval voor de ‘Data top 15’. Typisch een proces dat we als MuConsult kunnen begeleiden en ondersteunen.

 

Data is ook een centraal onderwerp bij de ontwikkeling van Mobility as a Service (MaaS). Nog even en reizigers kunnen met hun smartphone op basis van actuele omstandigheden reizen plannen, boeken, betalen en maken – van deur tot deur. In de nabije toekomst al kan zo een markt ontstaan voor slimme mobiliteitsdiensten, met nieuwe aanbieders en businessmodellen. Interoperabiliteit en een open MaaS-ecosysteem zijn een randvoorwaarde voor het welslagen. MuConsult adviseert overheden bij het uitstippelen en uitvoeren van een aanpak voor alle technische, organisatorische en maatschappelijke uitdagingen die daarmee gepaard gaan.

Meer informatie over dit werkveld?

Neem contact op met Henk Meurs

Contact opnemen

Meer informatie over MaaS?

Neem contact op met Jaap Sytsma

Contact opnemen

Voorbeeldprojecten

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!