\
Er studeren meer dan 49.000 studenten in Nijmegen. Ze studeren allemaal in de wijk Heijendaal aan het ROC, de Hogeschool van Arnhem Nijmegen (HAN) of de Radboud Universiteit. Doordat de colleges allemaal op dezelfde tijd startten zorgde dat voor enorme...Meer
De Provincie Fryslân heeft in 2017 de ambitie uitgesproken om in 2025 het busvervoer in de provincie emissieloos te laten zijn. Idealiter wordt deze ambitie gerealiseerd bij de start van de nieuwe busconcessie die op 11 december 2022 van start gaat. Om...Meer
Ter uitbreiding van ons team Gedrag zoeken wij een enthousiaste en doortastende onderzoeker/adviseur. Is het jouw ambitie om onderzoek te doen naar het effect van beleidsmaatregelen op het mobiliteitsgedrag van uiteenlopende doelgroepen? Wil jij die...Meer

Doorzoek website

Laatste nieuws

De aanbestedingsprocedure van het busvervoer in de streek IJssel-Vecht is 6 februari van start gegaan. Dat hebben de colleges van Gedeputeerde Staten van Flevoland, Gelderland en Overijssel besloten. Zij...

mucloudbanner