Veiligheid

Bij veiligheid en mobiliteit denken we natuurlijk allereerst aan verkeersveiligheid: hoe krijgen we de helaas weer stijgende lijn verkeersslachtoffers weer dalend? Maar er is ook nog zoiets als sociale veiligheid – en dat is een factor van belang in het openbaar vervoer.

MuConsult heeft op beide fronten actief bijgedragen aan verdieping en kennisvermeerdering. Wat verkeersveiligheid betreft hebben we bijvoorbeeld onderzocht wat het effect is van de handhaving van verkeersovertredingen op de naleving van verkeersregels. Op het gebied van voertuigtechnologie en ITS hebben we inschattingen gemaakt van de marktpenetratie van nieuwe (veiligheids)systemen. Ten slotte zijn wij op verschillende manieren betrokken bij de risicogestuurde aanpak verkeersveilig.

 

Als het gaat om sociale veiligheid onderzoeken we vooral de effecten op het gebruik en de beleving van het openbaar vervoer. In en rond het stads- en streekvervoer worden reizigers en personeel regelmatig geconfronteerd met verbaal en fysiek geweld. MuConsult heeft in het afgelopen decennium veel onderzoek gedaan naar de feitelijke situatie rondom geweld en naar manieren om het openbaar vervoer veiliger te maken.

Mede hierdoor kunnen wij overheden en vervoerbedrijven concreet en gericht adviseren over een sociale-veiligheidsaanpak voor het openbaar vervoer. Zo ondersteunen wij bij het monitoren van de (on)veiligheidsgevoelens van reizigers en personeel, het opzetten en uitvoeren van zwartrijdonderzoeken en het opstellen van convenanten en beleidsplannen. Ook evalueren wij de voortgang en effecten van sociaal-veiligheidsbeleid. Voor deze evaluaties heeft MuConsult een wetenschappelijk kader opgesteld dat de effecten van het beleid overzichtelijk in kaart brengt.

Meer informatie over dit werkveld?

Neem contact op met Jan-Derk van ’t Rot

Contact opnemen

Voorbeeldprojecten

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!