Mobiliteitsbeleid

We beschikken in Nederland over een uitstekend mobiliteitssysteem. Dat is niet vanzelf zo gekomen en zal ook niet vanzelf zo blijven: overheden moeten met hun mobiliteitsbeleid voortdurend ‘bijsturen’ om de bereikbaarheid in ons land op peil te houden. Maar wat is in dit verband geschikt beleid?

Hoe maken we ons mobiliteitssysteem slim, duurzaam, veilig en inclusief, met de reiziger op één? Hoe doen we recht aan het brede kader waarin het beleid wordt vormgegeven, inclusief de ruimtelijke ordening? MuConsult heeft in talloze projecten bewezen de ideale partner te zijn voor het beantwoorden van juist deze vragen.

 

Eén voorbeeld van een beleidsterrein waar we ons meer dan thuis voelen is die van de Minder Hinder-aanpak: het ontwikkelen en evalueren van maatregelen die de hinder en hinderbeleving bij (grootschalige) werkzaamheden verminderen. We kunnen inmiddels lezen en schrijven met de zevenklapper van Rijkswaterstaat. Ook adviseren we, puttend uit ons sterke netwerk, over kansrijke koppelingen van de hinderaanpak aan andere lopende programma’s, werkgeversnetwerken en (stimulerings)projecten.

 

Andere ‘huisthema’s’ zijn de verbetering van stedelijke bereikbaarheid (hoe de bewoners en bezoekers van steden vaker en bewuster te laten kiezen voor alternatieve vervoerswijzen, anders dan de auto?), de bereikbaarheid in landelijk gebied (een juiste mix van eigen vervoer, openbaar vervoer en doelgroepenvervoer), verkeersveiligheid (risicogestuurde aanpak), leefbaarheid en inclusiviteit (voorkomen van ‘vervoerarmoede’).

 

Op al deze werkterreinen ondersteunen we overheden in de verschillende stadia van het beleidsproces: van probleemanalyse tot en met evaluatie.

Meer informatie over dit werkveld?

Neem contact op met Henk Meurs

Contact opnemen

Meer informatie over dit werkveld?

Neem contact op met Jan-Derk van ’t Rot

Contact opnemen

Voorbeeldprojecten

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!