\

Foto Bereikbaarheid

Gerelateerd

Werkgebied Bereikbaarheid

Files staan zowel bij de gewone burger als bij de overheid in het centrum van de belangstelling. Zij roepen niet alleen ergernis op bij de weggebruiker, maar zorgen ook voor kosten, omdat afspraken niet nagekomen kunnen worden en omdat vertragingen ontstaan in de aflevering van goederen. Bereikbaarheidsbeleid omvat echter meer dan alleen de aanpak van files. Uiteindelijk is de vraag of mensen en bedrijven, met acceptabele en betrouwbare reistijden en kosten op de plaats van bestemming kunnen komen.

Dit vraagt om maatregelen op verschillende niveaus. Ruimtelijk en tijdbeleid kunnen een bijdrage leveren, alternatieven voor het autogebruik moeten verder worden ontwikkeld, prijsbeleid moet op een verantwoorde manier worden ingevoerd, en weg- en railnetwerken moeten verder worden ontwikkeld. Dit vergt verdere uitwerking van netwerkvisies en Dynamisch Verkeersmanagement. MuConsult onderzoekt en adviseert op deze terreinen, specifiek vanuit de kant van gebruikers en organisaties. Bij vraagstukken met een duidelijke technische component werken wij samen met anderen.

Wij adviseren onze klanten over de volgende onderwerpen (klik op het onderwerp voor meer informatie):