Doelgroepenbenadering

Als een overheid zich geconfronteerd ziet met een mobiliteitsprobleem, zal ze daar meestal een verkeerskundige oplossing voor zoeken, zoals ‘extra rijstrook’ op een drukke weg of ‘meer ov-capaciteit’ op drukke ov-lijn. Maar daarbij wordt wel eens vergeten dat een gedragsaanpak gericht op specifieke doelgroepen, minstens zo effectief kan zijn – en vaak fors goedkoper.

De inspanningen om het gedrag van specifieke groepen te beïnvloeden noemen we ook wel doelgroepenbenadering. Een interessant voorbeeld is de hyperspits in het openbaar vervoer richting onderwijsinstellingen. Logischerwijs wordt deze spits voornamelijk veroorzaakt door studenten. Doelgroepspecifiek mobiliteitsmanagement is in zo’n geval vaak een effectief instrument.

 

MuConsult ondersteunt opdrachtgevers bij het opzetten, uitvoeren en evalueren van gedragsmaatregelen gericht op specifieke doelgroepen. We onderbouwen keuzen voor te onderscheiden doelgroepen en adviseren over haalbare en effectieve, beklijvende methoden om het gewenste gedrag te stimuleren. MuConsult ontwikkelde mede het 10 stappenplan voor structurele gedragsverandering. Dit concept won de Beter Benutten Gedragsaward in 2015.

 

Altijd zoeken we de samenwerking met intermediaire organisaties, zoals werkgevers, logistieke partners, zorg- en onderwijsinstellingen, binnenstadondernemers of grote publiekstrekkers. Zij bepalen een belangrijk deel van de context voor het gedrag van de doelgroep(en) en kunnen dus ook helpen bij het veranderen van dit gedrag.

Meer informatie over dit werkveld?

Neem contact op met Juliët van Drumpt

Contact opnemen

Meer informatie over onderwijsaanpak?

Neem contact op met Maartje van der Aa

Contact opnemen

Voorbeeldprojecten

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!